Najwięksi partnerzy handlowi krajów Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) składa się z 27 państw członkowskich i jest nie tylko największym na świecie jednolitym obszarem gospodarczym, ale także symbolem silnej integracji i współpracy między krajami. Wprowadzenie jednolitego obszaru gospodarczego, napędziło rozwój gospodarczy wielu krajów członkowskich, w tym Polski, poprzez zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług i kapitału.

Zgodnie z danymi z Komisji Europejskiej, wewnętrzna wymiana gospodarcza w UE w 2022 r. wyniosła około 3,1 biliona euro, co stanowiło około 70% całkowitej wymiany handlowej państw członkowskich, o czym możemy dowiedzieć się między innymi dzięki funkcjonowaniu deklaracji Intrastat. Fakt ten pokazuje, jak silnie zależne są od siebie gospodarki państw członkowskich i jak duże korzyści czerpią z obecności w Unii Europejskiej.

Jedną z najbardziej widocznych korzyści z jednolitego obszaru gospodarczego jest wzrost handlu między państwami członkowskimi, co łatwo odnotować patrząc na statystyki wymiany gospodarczej każdego z 27 członków. Jednolity obszar gospodarczy także zwiększa inwestycje zagraniczne bezpośrednie (Foreign Direct Investment, FDI). Z danych Eurostatu wynika, że przepływy FDI do krajów UE wzrosły o 23% w 2022 r. w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to w dużej mierze wynikiem stabilnego środowiska inwestycyjnego oraz łatwości prowadzenia transgranicznego biznesu.

Przyjrzyjmy się zatem, jacy są najwięksi partnerzy handlowi poszczególnych krajów Unii Europejskiej, a w poniższym artykule dowiecie się o statystykach polskiej wymiany towarowej:

Polska wymiana handlowa z innymi krajami

Najwięksi partnerzy handlowi poszczególnych krajów członkowskich UE

I. Austria

Austria jest dziewiątą największą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 2,8% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Austrii są Niemcy. Według danych Austriackiego Urzędu Statystycznego, wartość wymiany handlowej między Austrią a Niemcami w 2022 roku wyniosła 105 miliardów euro. To stanowiło prawie jedną trzecią całkowitej wymiany handlowej Austrii.

II. Belgia

Belgia jest ósmą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 3,4% ogólnego PKB EU. Podobnie jak Austria, Belgia również korzysta znacznie z możliwości oferowanych przez jednolity obszar gospodarczy UE. Niemcy, ze swoją potężną gospodarką, są również najważniejszym partnerem handlowym tego kraju. Zgodnie z danymi Federalnego Urzędu Statystycznego Belgii, całkowita wymiana handlowa między Belgią, a Niemcami w 2022 roku wyniosła 153 miliardy euro. To stanowiło niemal 25% wartości całkowitej wymiany handlowej Belgii.

III. Bułgaria

Bułgaria mimo swoich dużych rozmiarów terytorialnych jest jedną z mniejszych gospodarek EU i plasuje się na miejscu dwudziestym, odpowiadając zaledwie za 0,5% ogólnego PKB EU. W tym wypadku Niemcy również okazują się być najważniejszym partnerem handlowym. Zgodnie z danymi z Bułgarskiego Instytutu Statystyki, całkowita wymiana handlowa między Bułgarią a Niemcami w 2022 roku wyniosła 8,5 miliarda euro. To stanowiło ponad 20% całkowitej wymiany handlowej Bułgarii.

IV. Chorwacja

Chorwacja jest dwudziestą pierwszą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,4% ogólnego PKB EU. Chorwacja, choć jest najmłodszym członkiem Unii Europejskiej, korzysta z wielu benefitów płynących z EOG, w tym z intensywnego handlu z innymi państwami członkowskimi. Najważniejszym partnerem handlowym Chorwacji są Włochy. Całkowita wartość wymiany handlowej między Chorwacją a Włochami w 2022 roku wyniosła 4,7 miliarda euro. Ta suma stanowiła prawie 15% całkowitej wymiany handlowej Chorwacji.

V. Cypr

Cypr jest dwudziestą szóstą, czyli drugą z najmniejszych gospodarek Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,2% ogólnego PKB EU. Dla Cypru największe znaczenie ma współpraca z Grecją, która jest najważniejszym partnerem handlowym. Całkowita wartość wymiany handlowej między Cyprem, a Grecją w 2022 roku wyniosła 1,3 miliarda euro. Ta suma stanowiła blisko 25% całkowitej wymiany handlowej Cypru.

VI. Czechy

Czechy są czternastą największą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 1,6% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Czech są Niemcy. Całkowita wartość wymiany handlowej między Czechami, a Niemcami w 2022 roku wyniosła 80 miliardów euro. Ta suma stanowiła prawie 30% całkowitej wymiany handlowej Czech.

VII. Dania

Dnia jest jedenastą największą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 2,3% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Danii są Niemcy. Wartość wymiany handlowej między Danią a Niemcami w 2022 roku wyniosła 25 miliardów euro.

VIII. Estonia

Estonia jest dwudziestą piątą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,2% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Estonii jest Finlandia. Całkowita wartość wymiany handlowej między Estonią, a Finlandią w 2022 roku wyniosła 2,8 miliarda euro. Ta suma stanowiła prawie 15% całkowitej wymiany handlowej Estonii.

IX. Finlandia

Finlandia są dwunastą największą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 1,8% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Finlandii jest Szwecja. Całkowita wartość wymiany handlowej między Finlandią a Szwecją w 2022 roku wyniosła 12,5 miliarda euro. Ta suma stanowiła prawie 20% całkowitej wymiany handlowej Finlandii.

X. Francja

Francja jest drugą z największych gospodarek Unii Europejskiej, odpowiadającą za 17,2% ogólnego PKB EU. Francja, jako jedna z kluczowych gospodarek Unii Europejskiej, korzysta z intensywnego handlu z innymi państwami członkowskimi. Wśród nich, najważniejszym partnerem handlowym Francji są Niemcy. Całkowita wartość wymiany handlowej między Francją a Niemcami w 2022 roku wyniosła 170 miliardów euro. Ta suma stanowiła około 20% całkowitej wymiany handlowej Francji.

XI. Grecja

Grecja jest szesnatą największą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 1,2% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Grecji są Niemcy. Całkowita wartość wymiany handlowej między Grecją a Niemcami w 2022 roku wyniosła 10 miliardów euro. Ta suma stanowiła prawie 15% całkowitej wymiany handlowej Grecji.

XII. Hiszpania

Hiszpania jest czwartą największą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 8,4% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Hiszpanii jest Francja. Całkowita wartość wymiany handlowej między Hiszpanią a Francją w 2022 roku wyniosła 70 miliardów euro.

XIII. Królestwo Niderlandów

Niderlandy (wcześniej Holandia) mimo niewielkich rozmiarów terytorialnych są piątą gospodarką w Unii Europejskiej, odpowiadającą za 6% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Niderlandów są Niemcy. Całkowita wartość wymiany handlowej między Niderlandami a Niemcami w 2022 roku wyniosła 190 miliardów euro. Ta suma stanowiła około 25% całkowitej wymiany handlowej kraju.

XIV. Irlandia

Irlandia jest dziesiątą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 2,8% ogólnego PKB EU. Irlandia, choć jest aktywnym członkiem Unii Europejskiej i intensywnie handluje z innymi państwami członkowskimi, ma unikalną cechę w kontekście relacji handlowych – jej największym partnerem jest kraj spoza UE, a mianowicie Stany Zjednoczone. Niemniej jednak, w obszarze UE najważniejszym partnerem handlowym Irlandii są Niemcy.

Zgodnie z danymi z Irlandzkiego Urzędu Statystycznego, całkowita wartość wymiany handlowej między Irlandią a Stanami Zjednoczonymi w 2022 roku wyniosła 50 miliardów euro. Wymiana handlowa między Irlandią a Niemcami, wyniosła 30 miliardów euro. Te sumy stanowią odpowiednio około 27% i 16% całkowitej wymiany handlowej Irlandii.

XV. Litwa

Litwa jest dwudziestą drugą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,4% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Litwy jest Polska. Zgodnie z danymi z Litewskiego Urzędu Statystycznego, całkowita wartość wymiany handlowej między Litwą a Polską w 2022 roku wyniosła 8,5 miliarda euro. Ta suma stanowiła około 22% całkowitej wymiany handlowej kraju.

Silne powiązania handlowe między Litwą a Polską są doskonałym przykładem, jak korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej – takie jak brak barier handlowych i celnych oraz swobodny przepływ towarów, usług i kapitału – przyczyniają się do tego, że Litwa stanowi atrakcyjny rynek dla polskich przedsiębiorców.

XVI. Łotwa

Łotwa jest dziesiątą czwartą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,2% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Łotwy jest Litwa. Wartość wymiany handlowej między Łotwą a Litwą w 2022 roku wyniosła 2,8 miliarda euro.

XVII. Luksemburg

Luksemburg jest dziewiętnastą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,5% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym tego kraju są Niemcy, a wartość wymiany handlowej między Luksemburgiem a Niemcami w 2022 roku wyniosła 10 miliardów euro.

XVIII. Malta

Malta jest najmniejszą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,1% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Malty są Włochy. Wartość wymiany handlowej między tymi krajami w 2022 roku wyniosła 1,5 miliarda euro.

XIX. Niemcy

Niemcy są największą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 25,1% ogólnego PKB EU. Niemcy, jako jedna z najważniejszych gospodarek w Unii Europejskiej, mają intensywne powiązania handlowe z innymi państwami członkowskimi, a ich najważniejszym partnerem handlowym są Niderlandy. Wartość wymiany handlowej między tymi krajami w 2022 roku wyniosła 189 miliardów euro. Ta suma stanowiła około 9% całkowitej wymiany handlowej Niemiec.

XX. Portugalia

Portugalia jest piętnastą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 1,5% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Portugalii jest Hiszpania. Wartość wymiany handlowej między Portugalią a Hiszpanią w 2022 roku wyniosła 33 miliardy euro. Ta suma stanowiła około 23% całkowitej wymiany handlowej Portugalii.

XXI. Rumunia

Rumunia jest trzynastą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 1,6% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Rumunii są Niemcy, a wartość wymiany handlowej między krajami w 2022 roku wyniosła 32 miliardy euro.

XXII. Słowacja

Słowacja jest osiemnastą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,7% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Słowacji są Niemcy. Zgodnie z danymi z Słowackiego Urzędu Statystycznego, całkowita wartość wymiany handlowej między Słowacją a Niemcami w 2022 roku wyniosła 27 miliardów euro. Ta suma stanowiła około 22% całkowitej wymiany handlowej Słowacji.

XXIII. Słowenia

Słowenia jest dwudziestą trzecią gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 0,3% ogólnego PKB EU. W tym przypadku najważniejszym partnerem handlowym jest Szwajcaria. Całkowita wartość wymiany handlowej między Słowenią, a Szwajcarią w 2022 roku wyniosła 2,3 miliarda euro. Ta suma stanowiła około 9% całkowitej wymiany handlowej Słowenii.

XXIV. Szwecja

Szwecja jest siódmą gospodarką w Unii Europejskiej, odpowiadającą za 3,5% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Szwecji są Niemcy, a wartość wymiany handlowej między krajami w 2022 roku wyniosła 47 miliardów euro. Ta suma stanowiła około 18% całkowitej wymiany handlowej Szwecji.

XXV. Węgry

Węgry są siedemnastą gospodarką Unii Europejskiej, odpowiadającą za 1% ogólnego PKB EU. Ich najważniejszym partnerem handlowym są Niemcy. Wartość wymiany handlowej między Węgrami a Niemcami w 2022 roku wyniosła około 54 miliardy euro. To stanowiło prawie 27% całkowitej wartości handlu zagranicznego Węgier.

XXVI. Włochy

Włochy są trzecią z największych gospodarek w Unii Europejskiej i odpowiadają za 12,3% ogólnego PKB EU. Najważniejszym partnerem handlowym Włoch są Niemcy, a wartość wymiany handlowej między tymi krajami w 2022 roku wyniosła 112 miliardów euro. Stanowiło to około 20% całkowitej wymiany handlowej Włoch.

1920 1280 Blog Tirsped