Intrastat – nowa instrukcja i progi statystyczne 2024

Intrastat to europejski system statystyczny, wprowadzony w konsekwencji zniesienia granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wcześniej informacje o przepływie towarów dostarczał dokument SAD (Single Administrative Document), jednak przestał być stosowany z uwagi na zniesienie odpraw celnych. Intrastat powstał w odpowiedzi na Jednolity Rynek Europejski, aby zapewnić informacje statystyczne o przepływie i wymianie towarów wewnątrz krajów wspólnotowych.

Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła, że na platformie PUESC została udostępniona najnowsza wersja instrukcji dotyczącej wypełniania i przesyłania zgłoszeń Intrastat (wersja 1.18 z 12 lutego 2024 roku). Najważniejsza modyfikacja odnosi się do nowych progów statystycznych na rok 2024, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które obecnie wynoszą odpowiednio:

  • dla przywozu: 6 200 000 PLN (próg podstawowy) oraz 103 000 000 (próg szczegółowy),
  • dla wywozu: 2 800 000 PLN (próg podstawowy) oraz 150 000 000 (próg szczegółowy).

Deklaracje należy złożyć zbiorczo o wszystkich dokonanych przywozach i wywozach za dany okres sprawozdawczy, którym jest miesiąc kalendarzowy. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy.

Masz pytania?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 500 014 598
1254 836 Blog Tirsped