Produkcja

Sytuacja w branży automotive

Raport o sytuacji w branży automotive 2022/2023

Sektor automotive w Europie kształtuje się jako istotna siła gospodarcza, odpowiadająca za 6,1% PKB Unii Europejskiej. To obszar, który nie tylko generuje znaczące wpływy, ale także stanowi źródło zatrudnienia dla 13,8 miliona osób. Spośród tych licznych miejsc pracy, 2,6 miliona osób angażuje się bezpośrednio w produkcję pojazdów silnikowych, co przekłada się na 8,5% zatrudnienia w…

read more
1920 1281 Blog Tirsped