Obecna sytuacja na morzu czerwonym – czy Egipt wynegocjuje pokój?

Morze Czerwone znalazło się w centrum uwagi z powodu trwających od grudnia ataków na statki handlowe. Rebelianci Huti intensyfikują swoje działania, co skutkuje znacznymi przeszkodami w żegludze. Egipt, który odnotowuje spadek dochodów z Kanału Sueskiego, stoi przed wyzwaniem związanym z koniecznością negocjacji pokoju, aby zminimalizować negatywne skutki konfliktu na regionalną i globalną gospodarkę.

Wpływ konfliktu na globalny handel

Ataki przeprowadzane przez Huti nie tylko zagrażają bezpieczeństwu morskich dróg wodnych, ale również zmuszają statki do korzystania z alternatywnych, znacznie dłuższych tras. Ominięcie Morza Czerwonego wiąże się z wydłużeniem trasy o 7 tys. km (dodatkowe 10–12 dni żeglugi). Szacunkowo jest to dodatkowy koszt związany z paliwem równy około 1 miliona dolarów (790 000 funtów). Ta zmiana trasy prowadzi do wzrostu kosztów, opóźnień w dostawach i ogólnego niepokoju wśród międzynarodowych przedsiębiorstw zależnych od sprawnego transportu morskiego.

Egipt w obliczu wyzwań

Prezydent Egiptu, Abd al-Fattah as-Sisi, potwierdził spadek dochodów z eksploatacji Kanału Sueskiego, szacując go na 40–50% w 2024 roku. Przed wybuchem konfliktu, kanałem przepływało średnio 56 statków dziennie, obecnie jest to około 20. Średni, miesięczny dochód Egiptu z Kanału Sueskiego wynosił 467 mln USD. Dlatego, z jednej strony Egipt musi zmierzyć się z bezpośrednimi konsekwencjami ekonomicznymi, z drugiej zaś stoi przed koniecznością aktywnego zaangażowania w poszukiwanie pokojowego rozwiązania konfliktu.

Szanse na pokojowe rozwiązanie

Poprzez dyplomację i współpracę międzynarodową, Kair ma możliwość zainicjowania dialogu mającego na celu zakończenie działań wojennych. Wysłannicy egipskiego rządu mogą wykorzystać swoje wpływy w regionie, aby doprowadzić do porozumienia, które przywróci stabilność i pozwoli żeglugę przez Morze Czerwone. Takie działania nie tylko przywróciłyby bezpieczeństwo na szlaku, obsługującym 12-15% globalnego handlu międzynarodowego, ale również stanowiłyby ważny krok w kierunku zapewnienia długotrwałego pokoju w regionie, który od dawna jest nękany konfliktami.

Źródła: Statista, BBC, Al-Monitor, Obserwator Logistyczny

1257 835 Blog Tirsped