Transport towarów wysokiej wartości – wyzwania i zagrożenia

Towary wysokiej wartości, określane jako high valuable goods, stanowią istotny obszar w dziedzinie logistyki. Obejmują one produkty takie jak: elektronika, biżuteria, ekskluzywne meble i antyki, dzieła sztuki, czy farmaceutyki. Jak odpowiednio zabezpieczyć i monitorować takie ładunki?

Wyzwania dla firm logistycznych

Transport towarów o wysokiej wartości niesie ze sobą szereg unikalnych wyzwań dla firm logistycznych. Jednym z głównych aspektów wymagających szczególnej uwagi jest bezpieczeństwo przesyłki, zważywszy na potencjalne straty finansowe związane z ewentualnymi kradzieżami.

Kradzieże jako zagrożenie

Dane firmy ochroniarskiej Viasat wskazują, że w ubiegłym roku we Włoszech odnotowano 2416 kradzieży dokonanych na transportach drogowych cargo, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem 2021 (źródło: Trans.info). Raport TAPA (Transported Asset Protection Association) ukazuje, że w ciągu 18 miesięcy (do czerwca 2022r.) przestępcy dokonali kradzieży lub prób kradzieży produktów o wartości ponad 171 mln euro na obszarze 78 monitorowanych krajów, w regionie EMEA.

W samym listopadzie 2023 roku zgłoszono 589 nowych przypadków kradzieży ładunków, co spowodowało straty przekraczające 24 288 003 euro (źródło: TAPA). W obszarze EMEA ponad 40% przypadków takich incydentów miało miejsce w Niemczech (239 incydentów), a kolejne najbardziej dotknięte kraje to Wielka Brytania (80 przypadków), Hiszpania (55), Włochy (46), Francja (45), RPA (33) i Bułgaria (20).

Konieczność zabezpieczenia i innowacyjne rozwiązania

W obliczu rosnącego zagrożenia kradzieżą, firmy spedycyjne i transportowe są zmuszone do zastosowania specjalnych środków, obejmujących:

  • Ubezpieczenie cargo – które jest jednym z fundamentalnych środków zabezpieczenia finansowego. Firmy mogą zawierać polisy ubezpieczeniowe obejmujące różne rodzaje ryzyka, w tym kradzieże, uszkodzenia w wyniku wypadków czy utratę towarów.
  • Monitoring GPS i RFID – technologie śledzenia, takie jak monitoring GPS (Global Positioning System) oraz identyfikacja za pomocą radiofrekwencji (RFID), są niezastąpione w zapewnianiu bezpieczeństwa transportu. Monitoring GPS umożliwia ścisłe śledzenie trasy pojazdu oraz błyskawiczne reagowanie w przypadku odchylenia od planu. Natomiast technologia RFID pozwala na unikalną identyfikację i śledzenie każdego towaru.
  • Zabezpieczenia naczep z kontrolą dostępu – naczepy zabezpieczane są z wykorzystaniem plomb transportowych oraz innych systemów wykorzystujących kody dostępu, dane biometryczne, elektroniczne zamki czy specjalne karty magnetyczne, chroniące przed nieautoryzowanym dostępem do przewożonych ładunków.
  • Systemy alarmowe – systemy te reagują na wszelkie nieprawidłowości, takie jak próby otwarcia naczepy czy awarie techniczne, informując o tym firmę transportową za pomocą alertu.

W miarę rozwoju technologii można spodziewać się dalszych innowacji, które pomogą skuteczniej przeciwdziałać kradzieżom i minimalizować straty w transporcie towarów wysokiej wartości.

Magazynowanie towarów wysokiej wartości

Magazynowanie produktów wysokiej wartości również wymaga zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, dlatego w firmie Tirsped wdrożyliśmy kompleksowe rozwiązania. Ochrona i monitoring CCTV magazynów funkcjonują 24 godziny na dobę. Nasze magazyny funkcjonują na prywatnym, ogrodzonym i zamkniętym terminalu, do którego nie mają dostępu osoby z zewnątrz. W magazynach działają systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także systemy utrzymujące kontrolowaną wilgotność i temperaturę.

1254 836 Blog Tirsped