Rośnie zapotrzebowanie na transport kolejowy w związku z sytuacją na morzu czerwonym

W obliczu trwającego kryzysu na Morzu Czerwonym, realizacja transportów drogą morską obecnie jest utrudniona, a wielu armatorów podjęło decyzję o wyborze trasy wokół Afryki, przez co wzrosły koszty i czas dostawy. Taki stan rzeczy sprawia, że naturalnie to transport kolejowy cieszy się stale rosnącym popytem na wykonywanie dostaw pomiędzy Azją i Europą. Sprawdźmy więc, jak wyglądają statystyki dotyczące spedycji kolejowej z Chin za poprzedni rok.

Terminowe dostawy przy zachowaniu rozsądnych kosztów

Przesył towarów za pośrednictwem pociągów towarowych pozwala na skrócenie czasu dostawy w stosunku do wspomnianego wcześniej transportu morskiego. Transport kolejowy z Chin umożliwia bowiem realizację przewozu towarów do europejskich miast w ciągu zaledwie około 11 – 16 dni, w porównaniu do około 32-40 dni drogą morską.

Rosnący udział transportu kolejowego w ogólnej strukturze łańcucha dostaw

Sytuacja geopolityczna oraz chęć podtrzymania sprawnie działającego łańcucha dostaw sprawiły, że znaczna część chińskich, jak i europejskich przedsiębiorstw zdążyła już przestawić się na transport pociągami towarowymi. Według statystyk opracowanych przez China State Railway Group Co. udział transportu kolejowego w okresie od stycznia do listopada 2023 roku zwiększył się o 7 procent w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Aby nieco lepiej zobrazować realną wielkość transportu, warto wspomnieć, że w tym czasie Chińsko-Europejski Ekspres Kolejowy zrealizował aż 1,75 miliona dostaw kontenerów (20′), co w praktyce oznacza to wzrost aż o 19 procent w stosunku do 2022 roku.

Jak pokazują statystyki, w najbliższych miesiącach, a nawet latach, pociągi towarowe będą odpowiadać za znacznie większy odsetek dostaw, aniżeli miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Warto przy tym wspomnieć, że już teraz serwisy kolejowe z Chin realizowane są do 25 europejskich państw.

Przewoźnicy kolejowi są obecnie w trakcie przygotowań do wzmożonego zapotrzebowania na usługi transportowe drogą lądową. Trwają prace nad zwiększeniem przepustowości dostaw, dzięki czemu przesył towarów z Chin do Europy za pośrednictwem pociągów towarowych będzie jeszcze szybszy i bardziej atrakcyjny cenowo.

Rozwój międzynarodowego transportu kolejowego, a wojna na Ukrainie

Pomimo iż wojna trwa już blisko dwa lata, łańcuch dostaw prowadzony drogą lądową działa bardzo płynnie, bez większych komplikacji. Aktualnie transport kolejowy pomiędzy Chinami i Europą realizowany jest trasą, z całkowitym pominięciem terytoriów, na którym prowadzone są działania wojenne.

Nowy Jedwabny Szlak liczy ponad 11 tysięcy kilometrów długości. Główny, międzynarodowy terminal kolejowy znajduje się w Xi’an. To właśnie tam w okresie od stycznia do listopada 2023 roku obsłużono aż 3217 pociągów. Drugie miejsce zajmuje Chongqing z wynikiem 1923 pociągów, natomiast trzecie Chengdu, gdzie obsłużono równie imponującą liczbę 1841 pociągów towarowych.

Wyższe koszty transportu i walka z trudnymi warunkami atmosferycznymi

Pomimo iż zmiana trasy statków transportowych spowodowała wzrost łącznych kosztów frachtu, pociągi towarowe wciąż są droższym rozwiązaniem. Obecnie wysyłka 20-stopowego kontenera z chińskiego miasta Xi’an do niemieckiego Hamburga to koszt na poziomie 6000 USD.

1257 835 Blog Tirsped