Nowe sankcje w związku z agresją Rosji na Ukrainę

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, oraz zaangażowaniem Białorusi w cały wojenny proceder, Rada Europejska zdecydowała się na wprowadzenie nowych sankcji na wybrane grupy towarów. W związku z powyższym zaczął obowiązywać zakaz eksportu i importu niektórych towarów oraz transferu technologii z Unii Europejskiej na teren Rosji i Białorusi. Mimo, iż granice dla transportu drogowego wciąż pozostają otwarte, możemy spodziewać się dokładniejszej weryfikacji w punktach granicznych.

Wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska wskazuje, że jeśli dane towary nie są objęte sankcjami, brak jest podstaw prawnych do wstrzymania takiego wywozu lub tranzytu podczas kontroli celnej. Jako, że Polska należy do Unii Europejskiej, wiążące jest rozporządzenie numer 765/2006 dot. środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, a także rozporządzeniu 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Sankcje na Rosję

W związku z nałożonymi sankcjami obowiązuje zakaz:

 • transferu i eksportu technologii podwójnego zastosowania, jeśli końcowym użytkownikiem jest wojsko rosyjskie, sektor bezpieczeństwa i obronności Rosji
 • eksportu produktów oraz technologii stosowanej przy rafinacji ropy naftowej,
 • eksportu produktów oraz technologii stosowanej w lotnictwie i przemyśle kosmicznym,
 • eksportu produktów oraz technologii stosowanej w przemyśle energetycznym,
 • eksportu produktów oraz technologii stosowanej w przemyśle żeglugi morskiej i oceanicznej,
 • wywozu banknotów denominowanych w euro,
 • eksportu dóbr luksusowych,
 • importu produktów oraz technologii powstałych w zajętych, separatystycznych regionach Ukrainy (Obwód Doniecki, oraz Ługański),
 • importu niektórych wyrobów z żelaza i stali.

Sankcje na Białoruś

W związku z nałożonymi sankcjami obowiązuje zakaz:

 • importu produktów mineralnych, ropopochodnych i gazu,
 • importu niektórych produktów drzewnych,
 • importu niektórych wyrobów z gumy,
 • importu niektórych wyrobów z żelaza i stali,
 • eksportu niektórych maszyn,
 • wywozu banknotów denominowanych w euro.

Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa, Polska Izba Spedycji i Logistyki

1920 1280 Blog Tirsped