Pierwszy międzykontynentalny pociąg Maerska z Europy do Azji

Pierwszy międzykontynentalny pociąg Maerska wyruszył z portu Sankt Petersburg do portów w Korei Południowej oraz Japonii, w ramach serwisu AE19. Jak podaje Maersk czas transportu do portów w Korei oraz Japonii wyniesie od 23 do 32 dni, co pozwoli oszczędzić około 29-34 dni, w porównaniu do transportu realizowanego drogą morską. Serwis AE19 statek-pociąg-statek, powstał we… Czytaj więcej »Pierwszy międzykontynentalny pociąg Maerska z Europy do Azji

COVID-19 – środki bezpieczeństwa i godziny pracy w polskich portach

W związku z wprowadzeniem specjalnych środków bezpieczeństwa, polskie terminale kontenerowe wprowadzają tymczasowe zmiany w godzinach oraz trybie pracy. Bałtycki Terminal Kontenerowy BCT Gdynia Magazyn BCT pracuje w godzinach 8:00 – 16:00. Przeładunki w Terminalu oraz obsługa drobnicy odbywają się w sposób niezakłócony i ciągły. Wprowadzone środki bezpieczeństwa obejmują ponadto m.in.: Pomiar temperatury ciała dla osób… Czytaj więcej »COVID-19 – środki bezpieczeństwa i godziny pracy w polskich portach

Zielone korytarze dla transportu towarów przez UE

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dla państw członkowskich w sprawie zarządzania przejściami granicznymi, aby zachować ciągłość łańcuchów logistycznych oraz transportu towarów. Zgodnie z wytycznymi państwa członkowskie mają wyznaczyć wewnętrzne przejścia graniczne w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako „zielone korytarze” dla transportu towarów – niezależnie od ich rodzaju. Aby zmniejszyć kolejki, czas trwania procedur i samego przejazdu… Czytaj więcej »Zielone korytarze dla transportu towarów przez UE

Wydłużenie ważności certyfikatów ADR

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 w Europie wydłużono okres karencji certyfikatów ADR. Decyzja dotyczy zaświadczeń, których ważność kończy się między 1 marca 2020r. a 1 listopada 2020r. i związana jest z brakiem możliwości przeprowadzenia nowych szkoleń. Przedłużenie certyfikatów ma zapewnić ciągłość łańcucha dostaw towarów niebezpiecznych. Złożone zostały propozycje umów multilateralnych: Umowa multilateralna M324… Czytaj więcej »Wydłużenie ważności certyfikatów ADR

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz wielogodzinnymi korkami na przejściach granicznych, związanych z przywróceniem kontroli, Ministerstwo Infrastruktury informuje o podjęciu decyzji dotyczącej wprowadzenia tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych. Odstępstwa odnoszą się do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Zgodnie… Czytaj więcej »Ministerstwo Infrastruktury wprowadza odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców