Przepisy

Nowe, wyższe stawki myta w Niemczech

Od pierwszego grudnia br. w Niemczech obowiązują nowe stawki myta, co skutkuje podwyżkami opłat nawet do 86%. Nowe przepisy, wprowadzone w ramach "Pakietu Modernizacyjnego dla Ochrony Klimatu i Przyspieszenia Planowania", mają na celu wsparcie działań proekologicznych i modernizację infrastruktury. Przewoźnicy nie chcą aby to na nich zostały przerzucone koszty transformacji, bo to oznaczać będzie kolejne…

read more
1250 850 Blog Tirsped

Propozycje zmian w funkcjonowaniu Inspekcji Transportu Drogowego

Minister Infrastruktury, Alvin Gajadhur, przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy, który zmieni funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Zmiany mają głęboko wpłynąć na sposób działania tej instytucji, odpowiadając jednocześnie na rosnące wyzwania w sektorze transportu drogowego. Jakie reformy przewiduje? Nowe przepisy, nowe możliwości Minister Gajadhur zaznaczył, że proponowane zmiany obejmują dwie różne ustawy, z których najbardziej kluczową…

read more
2121 1414 Blog Tirsped
Kabotaż a ruch pomocniczy

Ruch pomocniczy zamiast kabotażu – orzeczenie w sprawie transportu pustych kontenerów

Przewóz pustych kontenerów pomiędzy punktem rozładunku lub załadunku a terminalem kontenerowym stanowił dosyć kontrowersyjny aspekt w kwestii transportu intermodalnego. Mowa tu o sytuacji, kiedy cały proces realizuje europejski przewoźnik, który posiada siedzibę w innym państwie, należącym do Unii Europejskiej. Czy tego typu transport powinno się uznawać za kabotaż? Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości W wyroku o numerze…

read more
1254 836 Blog Tirsped
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) dla sektoru morskiego

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) dla sektoru morskiego

W ostatnich latach coraz bardziej zauważalne staje się nasze oddziaływanie na środowisko naturalne. Emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), mają ogromny wpływ na zmiany klimatyczne, które obecnie obserwujemy na całym świecie. Sektor morski, mimo że może wydawać się ekologicznie przyjazny, również przyczynia się do tych problemów. W 2018 roku światowe emisje z żeglugi…

read more
1920 1277 Blog Tirsped

CBAM – nowy obowiązek dla importerów

1 października 2023 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące opłat dla niektórych towarów importowanych z krajów trzecich do Unii Europejskiej, zwany CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Jest to graniczny podatek węglowy, który ma na celu zrównanie warunków konkurencji między producentami unijnymi, a tymi z krajów o niższych standardach ochrony środowiska. CBAM ma również zachęcać…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Konwencja bazylejska – wszystko co warto wiedzieć

Konwencja bazylejska to umowa o kontroli transgranicznego transportu odpadów niebezpiecznych. Została podpisana w 1989 roku i obowiązuje 170 państw, w tym Polskę. Jej celem jest ochrona zdrowia i środowiska przed szkodami związanymi z gospodarką odpadami oraz ich przemieszczaniem. Konwencja definiuje rodzaje odpadów, określa procedury transportu i usuwania odpadów oraz definiuje związane z tym standardy. Rodzaje…

read more
1254 836 Blog Tirsped
Fumigacja - proces i wymagania

Fumigacja eksportowa – kiedy należy ją wykonać i na czym polega?

Fumigacja to proces dezynsekcji i ochrony ładunków, a także palet, skrzyń i innych opakowań drewnianych przed szkodnikami. Polega na zastosowaniu środków chemicznych w postaci gazów i aerozoli. Fumigacja jest stosowana w każdym rodzaju transportu - morskim, lotniczym, drogowym i kolejowym. Fumigacja eksportowa wymagana jest przez wiele krajów i stanowi warunek dopuszczenia do odprawy celnej i…

read more
1254 836 Blog Tirsped

Zmiana terminów wypłat dla Kierowców

Z dniem 19 sierpnia 2023 roku weszła w życie ustawa z 28 lipca 2023 roku o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Zawiera ona regulacje wdrażające do polskiego prawa dyrektywę 2020/1057, będącą częścią pakietu mobilności. Jedną ze zmian, które wprowadza jest zmiana terminu wypłacania wynagrodzeń dla kierowców. Co zmienia pakiet mobilności? Zgodnie z przepisami kodeksu pracy,…

read more
1254 836 Blog Tirsped

Nowe przepisy UE o dekarbonizacji sektora morskiego

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy mające na celu dekarbonizację sektora morskiego, zgodnie z inicjatywą FuelEU Maritime. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie ilości odnawialnych i niskoemisyjnych paliw w sektorze morskim, co pozwoli na zmniejszenie śladu węglowego. Nowe przepisy mają na celu również przyspieszenie produkcji zrównoważonych paliw na dużą skalę. Jak zauważyła Raquel Sanchez Jiménez, hiszpańska…

read more
1920 1280 Blog Tirsped
Bezpieczeństwo żywności

Kiedy potrzebna jest certyfikacja IFS?

Zarówno konsumenci, jak i sprzedawcy detaliczni żywności, przywiązują coraz większą uwagę do jakości kupowanej przez siebie żywności. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności stało się więc priorytetem dla wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, dystrybucję, logistykę i sprzedaż. Działając w branży FMCG warto więc dowiedzieć się, czym jest i kiedy wdrożyć Certyfikat Bezpieczeństwa Żywności IFS. Czym jest…

read more
1254 836 Blog Tirsped