Polskie porty morskie umacniają swoją pozycję na Morzu Bałtyckim

Polskie porty morskie mają dużą konkurencję na rynkach europejskich, ale dzięki modernizacji i inwestycjom ich konkurencyjność stale wzrasta, co przejawia się w osiąganych wynikach. Sprawdźmy więc najnowsze dane o przeładunkach w Gdańsku, Gdyni oraz w Porcie Szczecin-Świnoujście.

Najważniejsze porty morskie w Polsce

W Polsce funkcjonują porty morskie, wśród których znajduje się Gdańsk (Baltic Hub), Gdynia oraz Port Szczecin-Świnoujście. Największym z nich jest Gdańsk, który zajmuje drugie miejsce na Bałtyku pod względem wielkości, ustępując jedynie rosyjskiemu portowi Ust-Ługa. Baltic Hub jest jednocześnie liderem w obszarze przeładunku kontenerów na tym morzu. Gdynia ze względu na położenie stanowi ważny punkt Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i jest także najpopularniejszym wyborem w transporcie morskim na linii Polska-Szwecja.

Jakie towary są najczęściej transportowane?

Każdy z portów specjalizuje się w konkretnych towarach transportowanych drogą morską. W porcie w Gdańsku istotną część ładunków stanowią kontenery oraz paliwa płynne – tych ostatnich w zeszłym roku obsłużono o 99% więcej (do 25,5 mln ton). W minionym roku terminal osiągnął wynik operacyjny na poziomie 2 050 813 TEU. W tym czasie Baltic Hub obsłużył ponad 6 700 pociągów, 580 000 ciężarówek i 600 statków.

W Szczecinie z kolei dominują ładunki sypkie, w tym przede wszystkim węgiel (36,8 mln ton) i rudy (wzrost o 11,4% do 2,1 mln ton), a także gaz ziemny – gdzie również odnotowano rekordowy wynik – o 54,6% więcej LNG (do ponad 0,4 mln ton).

Port w Gdyni również odnotował wzrost w przeładunkach płynnych paliw. Ich ilość przekroczyła 3,5 miliona ton (wzrost o ponad 57% r/r). Wzrosła także ilość przeładowanych ilości węgla i koksu (o 174,1% – do 3,4 mln ton).

Jak kształtują się wyniki największych polskich portów morskich?

Ilość przeładunków w polskich portach morskich cały czas rośnie, co widoczne jest w wynikach prezentowanych przez poszczególne firmy. Podsumowując rok 2023, łącznie we wszystkich portach przeładowano o 10% więcej ładunków niż w roku 2022. W poprzednim roku wzrost ten (w porównaniu do 2021r.) wynosił o 18%. Można więc mówić o zwolnieniu dynamiki wzrostu przez inflację, wojnę w Ukrainie oraz wyhamowanie konsumpcji. Polska jednak w kwestii logistyki morskiej wciąż umacnia swoją pozycję Europie Środkowo-Wschodniej.

1920 1298 Blog Tirsped