Sytuacja w transporcie morskim – statystyki na koniec 2020 roku

Transport morski na świecie, od lat notuje regularne wzrosty, jednak pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zachwiała sytuacją na rynku. Jak wygląda ona obecnie i jak zmieniała się w ostatnim czasie?

Światowy wolumen handlu morskiego do połowy 2019 stale wzrastał;

  • W 2017r. przeładowano 757 mln TEU,
  • W 2018r. było to 795 mln TEU,
  • W 2019r. – 811 mln TEU.(1

Światowa przepustowość kontenerów w transporcie morskim (w mln TEU)


Mimo, że rok 2019 zamknął się wynikiem wyższym niż 2018, to od drugiego kwartału zauważyć można było lekkie obniżenie tempa wzrostu, a następnie intensywny spadek, w ostatnim kwartale. Spowodowane było to rozwijającą się pandemią w Chinach. Obecnie rozprzestrzenienie się wirusa rzutuje już na całą, światową ekonomię. Liczne restrykcje, zamknięcie części sektorów gospodarki, szybko przełożyły się na wzrost cen frachtu morskiego oraz ograniczoną dostępność sprzętu w portach. Eksperci szacują, że spowolnienie utrzyma się również w bieżącym roku.

Unia Europejska

W Unii Europejskiej obserwujemy podobne tendencje – wzrosty na przestrzeni lat i spadek wolumenu, począwszy od połowy 2019r. Masa brutto towarów przeładowanych w głównych portach UE najmocniej spadła w II kwartale 2020 roku – o 17,0% (po pierwszym lockdownie w Europie), w porównaniu do analogicznego kwartału 2019 roku.

Masa brutto towarów obsługiwanych drogą morską w głównych portach EU (II kw. 2014r. – II kw. 2020r.)

Źródło: ec.europa.eu

Polska

Polskie porty dynamicznie się rozwijają, a wzrost wolumenu należy do jednego z najintensywniejszych w Unii oraz na świecie. Przez ostatnich 10 lat odnotowały one ponad trzykrotny wzrost w ilości przeładowanych TEU:

  • 1 054 000 TEU w 2010 roku,
  • w porównaniu do 3 046 440 TEU w roku 2020.(2

Masa przeładunków w polskich portach morskich w 2019 r. osiągnęła 93,9 mln ton, czyli o 2,3% więcej niż w 2018 r. Na ten wynik składają się osiągnięcia portów w:

  • Policach +8,9%,
  • Gdańsku +7,3%,
  • Szczecinie +2,3%,
  • Gdyni +2,0%.

Tylko jeden z polskich portów odnotował spadek -5,2% i jest to port w Świnoujściu.(3

Zobacz również:

Port Gdańsk wśród liderów na Bałtyku

Źródła:

1. https://stats.unctad.org/handbook/MaritimeTransport/Indicators.html

2. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=13321

3. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/gospodarka-morska-w-polsce-w-2019-roku,7,17.html

1280 853 Blog Tirsped