Polska – rosnąca potęga logistyczna

Polska od lat buduje swoją potęgę jako kluczowego hubu logistycznego na mapie Europy. Ostatnie lata potwierdzają, że ten trud nie idzie na marne. Działalność logistyczna w Polsce odnotowuje wyraźny wzrost, co przekłada się na ciągłe poprawianie swojej pozycji w globalnych rankingach TSL. Nasz kraj intensywnie inwestuje w logistykę magazynową, infrastrukturę i transport drogowy, a także rozwija porty morskie.

Polska – mocarstwo transportu drogowego

Głównym filarem polskiej logistyki jest transport drogowy. W tym segmencie Polska szczyci się jednymi z najlepszych wyników na Starym Kontynencie. Według raportu „Transport drogowy w Polsce 2021+”, polska branża transportowa rozwija się w zawrotnym tempie 10% rocznie, a jej wartość szacowana jest na ponad 190 mld zł.

Nie tylko tempo rozwoju, ale również skala działania polskich firm transportowych jest imponująca. Obecnie co piąty towar przewożony w Europie jest obsługiwany przez polską firmę transportową. Można to przypisać zarówno doświadczeniu i profesjonalizmowi polskich firm transportowych, jak i doskonałej lokalizacji geograficznej Polski. Z raportu CBRE wynika, że Polskie firmy doceniane są przede wszystkim ze względu na atrakcyjność inwestycyjną (64% respondentów oceniło Polskę jako atrakcyjniejszą w porównaniu z innymi krajami), niskie koszty (75% wskazań) i wykwalifikowany personel (48%).

Dynamiczny rozwój transportu morskiego

Równolegle, Polska z powodzeniem rozwija swój sektor transportu morskiego. Rozbudowa i modernizacja kluczowych polskich portów morskich, takich jak Gdańsk, Gdynia czy Szczecin, przyczyniają się do wzrostu ich konkurencyjności na międzynarodowej arenie logistycznej. W ostatnich latach polskie porty znacznie zwiększyły swoją zdolność do obsługi ładunków, co przekłada się na większą ilość obsługiwanych towarów (zarówno tych skonteneryzowanych, jak i sypkich).

Według najnowszych danych, polskie porty obsłużyły w 2022 roku 133,2 miliony ton ładunków, ustanawiając tym samym nowy rekord oraz odnotowując 18-procentowy wzrost, rok do roku. W polskich portach, największy wolumen towarów obsłużył Gdańsk – 68,2 mln ton. Wynik ten uplasował go na II miejscu pod względem ilości ton obsłużonych ładunków na całym Morzu Bałtyckim oraz na I miejscu pod względem przeładowanych kontenerów.

Wnioski z rankingu TSL 2023

W 2022 r. polskie firmy przewiozły 2277 mln t ładunków, czyli o 1,1% więcej porównując rok do roku. Za transport 1976,3 mln ton ładunków odpowiadała spedycja drogowa, za 237,6 mln ton spedycja kolejowa.

Według rankingu TSL 2023 Dziennika Gazety Prawnej, Tirsped, jedna z czołowych polskich firm spedycyjnych, osiągnęła drugą z największych sprzedaży w Polsce pod względem spedycji morskiej i oceanicznej.  Jeśli interesuje Cię organizacja transportu, skontaktuj się z nami pod adresem oferta@tirsped.com.pl.

Źródła: PAP MediaRoom, Logistyka.net.pl, Forsal, GUS

1182 888 Blog Tirsped