Obsługa celna

Intrastat – nowa instrukcja i progi statystyczne 2024

Intrastat to europejski system statystyczny, wprowadzony w konsekwencji zniesienia granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wcześniej informacje o przepływie towarów dostarczał dokument SAD (Single Administrative Document), jednak przestał być stosowany z uwagi na zniesienie odpraw celnych. Intrastat powstał w odpowiedzi na Jednolity Rynek Europejski, aby zapewnić informacje statystyczne o przepływie i wymianie towarów…

read more
1254 836 Blog Tirsped

Wytyczne dla podmiotów zgłaszających CBAM

Od 1 października 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące opłat dla wybranych towarów, które są importowane do Unii Europejskiej z krajów trzecich. CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) wprowadza graniczny podatek węglowy mający na celu stworzenie równych warunków konkurencji między producentami w UE a producentami z krajów, które mają niższe standardy ochrony środowiska. Regulacje…

read more
1279 853 Blog Tirsped
Karnet ATA

Czym jest karnet ATA?

Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny (karnet gwarancyjny), który może zostać zastosowany do procedury tranzytu. Musi dotyczyć towarów, których miejsce wysyłki lub przeznaczenia znajduje się poza polskim obszarem celnym. Słowo "ATA" jest akronimem pochodzącym z francuskiego "Admission Temporaire" i angielskiego "Temporary Admission". Karnet ATA umożliwia tranzyt i odprawę celną czasową towarów przeznaczonych na prezentacje, targi,…

read more
1254 836 Blog Tirsped
Odprawa celna importowa, eksportowa

Czym jest wiążąca informacja taryfowa WIT?

WIT, czyli wiążąca informacja taryfowa (ang. BIT – binding tariff information), to bardzo ważne narzędzie dla przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy. Jest to decyzja wydawana przez organy celne (Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie), która daje pewność, co do klasyfikacji taryfowej i wysokości cła dla danego produktu. Dlaczego przypisanie właściwej taryfy jest tak ważne? Poprawna klasyfikacja…

read more
1255 836 Blog Tirsped

Kody celne (HS) – do czego służą i co warto o nich wiedzieć?

Kody celne HS (ang. Harmonized System) to zharmonizowany system oznaczania i identyfikowania rodzaju towarów, stworzony przez Światową Organizację Celną. Wykorzystywany jest przy odprawach celnych, ustalaniu taryfy celnej oraz tworzeniu globalnych statystyk wymiany towarowej. Co warto wiedzieć o kodach HS? W Unii Europejskiej stosuje się Scaloną Nomenklaturę (CN – Combined Nomenclature), która składa się z 8…

read more
1280 960 Blog Tirsped

Zmiany w systemie SENT dotyczące transportu węgla, brykietu, koksu i półkoksu

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiły rozpoczęcie prac legislacyjnych nad objęciem systemem SENT przewozu towarów z pozycji CN 2701 (węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla) oraz pozycji CN 2704 (koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, aglomerowany, węgiel retortowy) o masie przekraczającej 500 kg. SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń…

read more
1280 856 Blog Tirsped

8 procedur celnych – na czym polegają i kiedy mają zastosowanie?

Procedura celna – określona procedura urzędowa w sprawach celnych, definiująca jedno z możliwych przeznaczeń celnych. Procedury celne regulowane są przez Unijny Kodeks Celny (UKC) – akt normatywny obowiązujący w krajach Unii Europejskiej dotyczący prawa celnego, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r. Kodeks Celny stosuje się: w handlu…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

EORI – kiedy i jak uzyskać numer identyfikacyjny?

EORI (ang. Economic Operators' Registration and Identification) to numer służący do identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Przyznaje się go jednorazowo i jest niepowtarzalny dla całej EU. Numer EORI w przypadku polskich podmiotów gospodarczych składa się z oznaczenia PL, numeru NIP i pięciu zer. Kiedy trzeba uzyskać numer EORI? Według…

read more
1920 1123 Blog Tirsped

Pilotaż VAT Cross Border Rulings (CBR)

Czym jest projekt pilotażowy VAT Cross Border Rulings (CBR)? Pilotaż VAT UE CBR to projekt, zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum. Jego zadaniem będzie umożliwienie podatnikom uzyskania z wyprzedzeniem interpretacji w sprawie opodatkowania VAT złożonych transakcji transgranicznych. Dzięki temu będzie można mieć pewność co do opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich. Program…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Eksport żywności – kolejne etapy kontroli na granicy UE – UK

Zgodnie z komunikatami strony brytyjskiej, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostaną kolejne zmiany w zasadach kontroli granicznych między Zjednoczonym Królestwem, a Unią Europejską. Planowane zmiany dotyczą eksportu żywności, czy deklaracji bezpieczeństwa. Przy wwozie do UK żywności pochodzenia zwierzęcego, objętej środkami bezpieczeństwa POAO, wymagane będą eksportowe świadectwa zdrowia. Ponadto zacznie obowiązywać zakaz eksportu niektórych produktów…

read more
1280 853 Blog Tirsped