EORI – kiedy i jak uzyskać numer identyfikacyjny?

EORI (ang. Economic Operators’ Registration and Identification) to numer służący do identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Przyznaje się go jednorazowo i jest niepowtarzalny dla całej EU.

Numer EORI w przypadku polskich podmiotów gospodarczych składa się z oznaczenia PL, numeru NIP i pięciu zer.

Kiedy trzeba uzyskać numer EORI?

Według unijnych przepisów, numer EORI ma obowiązek posiadać każdy przedsiębiorca dokonujący wymiany handlowej z krajami spoza wspólnotowego obszaru gospodarczego. Numer należy uzyskać w trakcie lub przed dokonaniem pierwszej transakcji z krajem trzecim. Obowiązek nie dotyczy osób fizycznych, które planują sprowadzić towar na własny użytek.

Numer jest obligatoryjny gdy:

  • Dokonujesz odprawy celnej,
  • Ubiegasz się o pozwolenie celne,
  • Ubiegasz się o procedurę uproszczoną,
  • Ubiegasz się o uzyskanie statusu AEO,
  • Chcesz skorzystać z procedury TIR.

Jak uzyskać numer EORI?

Od sierpnia 2015 roku nie ma możliwości składania papierowych wniosków w oddziałach celnych. Wniosek o nadanie numeru EORI obecnie odbywa się wyłącznie przez platformę PUESC. W tym celu, aby uzyskać numer należy dokonać rejestracji na PUESC, a następnie zarejestrować podmiot w SISC (System Informacyjny Skarbowo-Celny).

Więcej informacji o Platformie PUESC znajdziesz w poniższym linku:

https://www.tirsped.com.pl/blog/puesc-wszystko-co-warto-wiedziec/

W przypadku przestoju towarów ze względu na braki w dokumentacji, zapraszamy do poznania usługi magazynu czasowego składowania.

Masz pytania?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05
1920 1123 Blog Tirsped