Karnet ATA

Czym jest karnet ATA?

Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny (karnet gwarancyjny), który może zostać zastosowany do procedury tranzytu. Musi dotyczyć towarów, których miejsce wysyłki lub przeznaczenia znajduje się poza polskim obszarem celnym. Słowo „ATA” jest akronimem pochodzącym z francuskiego „Admission Temporaire” i angielskiego „Temporary Admission”.

Karnet ATA umożliwia tranzyt i odprawę celną czasową towarów przeznaczonych na prezentacje, targi, wystawy, imprezy sportowe lub do celów edukacyjnych i kulturalnych (tzw. cele akwizycyjne i wystawiennicze).

Kwestie stosowania karnetu ATA regulują następujące przepisy:

  • Konwencja celna w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja ATA) sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. (Dz. U. Nr 30 z 1969 r. poz. 242), tzw. „Konwencja ATA”,
  • Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz. U. Nr 14 z 1998 r. Nr 14, poz. 61 i Dz. U. z 2002 r. Nr 198, poz. 1668), tzw. „Konwencja stambulską”.

Jak działa Karnet ATA?

Karnet ATA działa na zasadzie porozumienia między międzynarodową Izbą Handlową (ICC) a Światową Organizacją Celną (WCO). Dzięki temu towar, który jest czasowo wywożony za granicę, musi powrócić do kraju pochodzenia w niezmienionym stanie w określonym czasie, co jest możliwe z pominięciem pełnej procedury odprawy czasowej i wypełnienia dokumentu SAD. Dotyczy to czasowego wywozu na teren 78 państw zrzeszonych w łańcuchu gwarancyjnym ATA.

Dlaczego Karnet ATA jest ważny?

Karnet ATA jest szczególnie ważny dla firm, które często uczestniczą w międzynarodowych targach, wystawach czy wydarzeniach sportowych. Umożliwia im to przewożenie niezbędnych materiałów i sprzętu bez konieczności przechodzenia przez pełną procedurę czasowej odprawy celnej oraz ponoszenia związanych z tym opłat celnych.

1254 836 Blog Tirsped