Pilotaż VAT Cross Border Rulings (CBR)

Czym jest projekt pilotażowy VAT Cross Border Rulings (CBR)?

Pilotaż VAT UE CBR to projekt, zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum. Jego zadaniem będzie umożliwienie podatnikom uzyskania z wyprzedzeniem interpretacji w sprawie opodatkowania VAT złożonych transakcji transgranicznych. Dzięki temu będzie można mieć pewność co do opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich.

Program VAT UE CBR realizowany jest obecnie przez 18 państw UE:

 • Polskę,
 • Belgię,
 • Danię,
 • Irlandię,
 • Estonię,
 • Hiszpanię,
 • Francję,
 • Włochy,
 • Cypr,
 • Łotwę,
 • Litwę,
 • Maltę,
 • Węgry,
 • Niderlandy,
 • Portugalię,
 • Słowenię,
 • Finlandię
 • Szwecję.

Podatnicy planujący transakcje transgraniczne między przynajmniej dwoma wymienionymi wyżej państwami członkowskimi, mogą wystąpić o indywidualną interpretację w odniesieniu do podatku VAT przewidywanych transakcji. Program ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT, wynikającego z rozbieżnych interpretacji prawnych administracji podatkowych różnych państw członkowskich.

Wnioski CBR

Złożenie wniosku jest nieobligatoryjne i ma pomóc przedsiębiorcom zrozumieć w jaki sposób rozliczyć VAT. Aby złożyć wstępny wniosek należy zwrócić się do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a po jego akceptacji KAS, uzyskamy Wniosek CBR.

Źródła: pisil.pl, gov.pl