Eksport żywności – kolejne etapy kontroli na granicy UE – UK

Zgodnie z komunikatami strony brytyjskiej, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostaną kolejne zmiany w zasadach kontroli granicznych między Zjednoczonym Królestwem, a Unią Europejską. Planowane zmiany dotyczą eksportu żywności, czy deklaracji bezpieczeństwa.

Przy wwozie do UK żywności pochodzenia zwierzęcego, objętej środkami bezpieczeństwa POAO, wymagane będą eksportowe świadectwa zdrowia. Ponadto zacznie obowiązywać zakaz eksportu niektórych produktów POAO, takich jak:

  • Chłodzone, surowe wyroby mięsne,
  • Chłodzone mięso mielone – wieprzowe, wołowe, jagnięce, kozie i baranie,
  • Chłodzone lub mrożone mielone mięso drobiowe,
  • Mięso oddzielone mechanicznie, pozyskane z drobiu i ptaków,
  • Jaja nieklasyfikowane,
  • Mleko krowie ze stad zagrożonych gruźlicą.

Aby wwozić towary objęte POAO w ramach środków ochronnych, eksporter z UE musi ubiegać się o świadectwo zdrowia we własnym kraju, oraz przekazać importerowi w UK jego kopię do wgrania do systemu importu produktów zwierzęcych, żywności i pasz (IPAFFS) – aby poinformować o imporcie Agencję Zdrowia Zwierząt i Roślin (APHA). Oryginał świadectwa musi posiadać przewoźnik.

Jeśli eksportowany produkt nie ma świadectwa zdrowia, możesz potrzebować licencji importowej lub dokumentu handlowego.

Po przesłaniu powiadomienia o imporcie w IPAFFS importer z UK otrzyma unikalny numer powiadomienia UNN, dla produktu, który powinien zostać przekazany eksporterowi lub urzędowemu lekarzowi weterynarii.

Od 1 lipca obowiązek świadectwa zdrowia przy wwozie do Zjednoczonego Królestwa zacznie obowiązywać również dla pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego POAO i żywności niepochodzącej od zwierząt (ABPs).

Źródło: https://www.gov.uk/

1280 853 Blog Tirsped