Zmiany w systemie SENT dotyczące transportu węgla, brykietu, koksu i półkoksu

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiły rozpoczęcie prac legislacyjnych nad objęciem systemem SENT przewozu towarów z pozycji CN 2701 (węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla) oraz pozycji CN 2704 (koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, aglomerowany, węgiel retortowy) o masie przekraczającej 500 kg.

SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń transportu towarów, który został powołany do życia aby uszczelnić system podatkowy VAT oraz usprawnić monitorowanie transportu drogowego i kolejowego. Obowiązkiem objęte są towary wskazane w art. 3 punkt 2. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Wykaz wszystkich kodów CN objętych monitorowaniem przewozu znajdą Państwo pod adresem: https://puesc.gov.pl/

System obejmie nowe pozycje towarów (CN 2701 oraz 2704) zgodnie z projektem Ustawy nr 535 (Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi z dnia 11.04.2022r.).

Z obowiązku dokonania zgłoszenia będą zwolnione transporty towarów:

  • objętych procedurą odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu, powrotnego wywozu, czasowego składowania czy tranzytu,
  • w opakowaniach o masie brutto do 25 kg,
  • realizowanych na podstawie art. 5 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857, ze zmianami).

Źródła: prawo.pl kis.gov.pl

1280 856 Blog Tirsped