Na granicy ze Słowacją przedłużono kontrolę graniczną do 2 marca

3 października 2023 roku została wprowadzona tymczasowa kontrola granicy polsko-słowackiej na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z dniem 2 lutego okres ten został przedłużony do 3 marca 2024 roku, a powodem jest w dalszym ciągu utrzymujące się zagrożenie związanie z przekroczeniem granicy przez nielegalnych imigrantów. Jest to już szóste przedłużenie okresu obowiązywania kontroli. Czy ostatnie? Wszystko zależy od tego, czy sytuacja na szlaku bałkańskim zostanie ustabilizowana.

Kontrola na granicy polsko-słowackiej dla ruchu drogowego i pieszego

Chcąc wjechać ze Słowacji do Polski, należy mieć przy sobie dokumenty. Może być to dowód osobisty, paszport lub paszport tymczasowy. Kontrole dotyczą transportu drogowego i ruchu pieszego we wszystkich przejściach granicznych, które do tej pory funkcjonowały i nie skupiają się na indywidualnym ruchu turystycznym. Oznacza to, że nadal w 17 miejscach można wjechać do Polski samochodem, w 3 przekroczyć granicę koleją, a w 2 pieszo. Jeśli zajdą uzasadnione przesłanki do przekroczenia granicy w innym miejscu, to zgodę na to powinien wyrazić komendant Straży Granicznej.

W jakich miejscach można przekroczyć granicę ze Słowacją?

Pieszo można przekroczyć granicę w Ożennej i miejscowości Zwardoń – Mýto, a koleją na przejściu Łupków – Palota, Zwardoń – Skalite oraz Muszyna – Plavec. Jeśli zaś mowa o transporcie drogowym, to wśród 17 przejść znajdują się między innymi Radoszyce, Jurgów, Muszynka, Korbielów, Zwardoń – Skalite Platforma czy Barwinek. Kontroli granicznej poddawane są szczególnie autobusy, busy i auta dostawcze, w których najczęściej przewożeni są nielegalni migranci.

Źródła: pisil.pl, prawo.pl

1264 830 Blog Tirsped