Transport towarów wrażliwych – kontrole SENT

SENT czyli elektroniczny rejestr zgłoszeń przewozu towarów, powstały w celu uszczelniania systemu podatkowego VAT i monitorowania transportu drogowego, a w szczególności przewozu towarów wrażliwych, takich jak np. alkohole, paliwa, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, czy oleje smarowe. Zgłoszeń do tego systemu dokonują: przewoźnicy, podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2020 r. (od 1 stycznia do 30 listopada) dokonano ponad 200 tys. więcej zgłoszeń przewozów towarów wrażliwych niż w ubiegłym, analogicznym okresie.

Rzecznik MŚP zwrócił uwagę na wymierzanie kar za błędy w zgłoszeniach sent, które mają wymiar niewspółmierny do wykroczenia. Według raportu, błędy najczęściej popełniali:

  • przewoźnicy – ok. 67% wszystkich postępowań,
  • podmioty odbierające towary – ok. 22%,
  • podmioty wysyłające – ok. 11%.

Rzecznik MŚP w związku z przygotowanym raportem zaapelował o zmiany w przepisach, a w szczególności wprowadzenie zasady niekarania przedsiębiorców za ujawnione podczas kontroli drogowych nieprawidłowości, jeżeli nie są one związane ze zmniejszeniem należności opłat.

Rzecznik zwrócił uwagę na to, że błędy zazwyczaj polegają na uchybieniach formalnych, będących wynikiem błędu lub nieświadomości, a kary nakładane są wielokrotnie za jedno przewinienie, co może prowadzić do zaburzenia płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorców. Na podstawie art. 22 ust. 3 oraz art. 24 ust. 3 ustawy o SENT, w przypadku drobnych nieprawidłowości, naczelnicy urzędów celno-skarbowych, powinni odstąpić od nakładania kar. Jednak zdaniem Ministerstwa Finansów postulowane zmiany potencjalnie mogłyby doprowadzić do rozszczelnienia systemu monitorowania, gdyż sankcje przewidziane w ustawie mają charakter prewencyjny i odstraszający.

W jakiej wysokości oraz za co nakładane są kary?

Z raportu Rzecznik MŚP wynika m.in., że:

  • za brak numeru zezwolenia drogowego (licencji) przewoźnik otrzymał karę w wysokości 5 tys. zł,
  • za brak zgłoszonej przyczepy – 10 tys. zł,
  • za brak aktualizacji przez przewoźnika numeru lokalizatora GPS – 2 tys. zł,
  • za stwierdzone podczas kontroli rozbieżności w ilości przewożonego towaru – 20 tys. zł,
  • za wskazanie numeru nieaktualnego zezwolenia drogowego – 10 tys. zł,
  • za niezaktualizowanie zgłoszenia o numerze rejestracyjnym przyczepy – 50 tys. zł.

Źródło: pisil.pl

Zobacz również:

Rejestr zgłoszeń SENT na Platformie PUESC – co warto wiedzieć?

 

1280 960 Blog Tirsped