Sytuacja w branży automotive

Raport o sytuacji w branży automotive 2022/2023

Sektor automotive w Europie kształtuje się jako istotna siła gospodarcza, odpowiadająca za 6,1% PKB Unii Europejskiej. To obszar, który nie tylko generuje znaczące wpływy, ale także stanowi źródło zatrudnienia dla 13,8 miliona osób. Spośród tych licznych miejsc pracy, 2,6 miliona osób angażuje się bezpośrednio w produkcję pojazdów silnikowych, co przekłada się na 8,5% zatrudnienia w sektorze produkcyjnym Unii Europejskiej.

W 2022 roku Republika Federalna Niemiec utrzymała swoją pozycję jako największego producenta samochodów w Europie, a jednocześnie zajęła piąte miejsce w skali globalnej. W tym czasie Niemcy wyprodukowali – 3,3 miliona samochodów osobowych i około 310 000 lekkich pojazdów transportowych.

Raport o sytuacji w branży automotive

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) przedstawiło kompleksową analizę stanu branży automotive w Unii Europejskiej. Raport ACEA dostarcza cennych wskazówek dotyczących stanu branży automotive, ukazując wyzwania, z jakimi się mierzy, oraz możliwości, jakie się przed nią otwierają. Wnioski z raportu mogą posłużyć jako fundament do formułowania strategii na przyszłość, umożliwiając producentom samochodów, dostawcom komponentów, dystrybutorom i specjalistom od logistyki lepsze zrozumienie rynku oraz skuteczne dostosowanie do jego dynamiki. Wnikliwa analiza przedstawionych danych może przyczynić się do lepszego przewidywania trendów i efektywnego zarządzania w sektorze automotive w nadchodzących latach.

Główne wnioski z raportu ACEA za rok 2022

Rejestracje i sprzedaż samochodów osobowych w Europie i na świecie

  • W 2022 roku na świecie zarejestrowano 66,2 miliona nowych samochodów, co świadczy o ożywieniu w ostatnim kwartale roku. Mimo to, popyt wciąż pozostaje znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii z 2019 roku.
  • Rejestracje w regionie europejskim spadły o 10,4% do 12,8 miliona jednostek, z czym wiąże się niedobór komponentów oraz rosyjska inwazja na Ukrainę.
  • Pomimo wzrostu w ostatnim kwartale 2022 roku, całoroczne wolumeny sprzedaży w Ameryce Północnej spadły o 8,7% w porównaniu z rokiem 2021, osiągając 12,7 miliona jednostek.
  • Japonia odnotowała spadek sprzedaży samochodów osobowych o 5,1% w porównaniu z rokiem 2021, co było spowodowane wzrostem cen energii i osłabieniem jena.
  • Popyt w Chinach wzrósł o 7,6% rok do roku, z 21,7 miliona sprzedanych samochodów, głównie dzięki przyspieszeniu popytu przed wycofaniem rządowych zachęt pod koniec 2022 roku.

Produkcja samochodów osobowych

  • Mimo wzrostu produkcji samochodów w UE o 7,1%, ogólna produkcja w Europie spadła o 1,6%, pod wpływem załamania się rynków rosyjskiego i ukraińskiego.
  • Produkcja samochodów w Ameryce Północnej wzrosła o 10,3% w 2022 roku do 10,4 miliona jednostek, głównie dzięki silnemu popytowi w USA.
  • W wyniku zniesienia lockdownów i silnego stymulowania popytu przez rządowe zachęty, produkcja samochodów w Chinach wzrosła o 11,7% w zeszłym roku, osiągając 23,2 miliona pojazdów, co stanowi 34% światowej produkcji.
  • Wzmacniana silnym krajowym popytem i wyższą pewnością konsumentów, produkcja samochodów w Indiach osiągnęła 4,3 miliona jednostek w 2022 roku, co przekłada się na silny wzrost o 21,6%.
  • Łącznie, na świecie wyprodukowano w 2022 roku ponad 68 milionów samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 7,9% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dynamika popytu globalnego

Globalna rejestracja nowych samochodów osiągnęła liczbę 66,2 miliona jednostek i była wspomagana przez stopniowe rozwiązywanie problemów z dostępnością komponentów. Jednakże, globalny popyt na pojazdy nadal pozostaje znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Analiza porównawcza z rokiem 2019, kiedy zarejestrowano 74,9 miliona jednostek, obrazuje skalę spadku rejestracji, co jest wyraźnym sygnałem dla producentów i dystrybutorów na potrzebę adaptacji do nowych warunków rynkowych.

Implikacje dla branży

Rynek europejski, który odnotował spadek rejestracji o ponad 10%, staje w obliczu specyficznych wyzwań, w tym zakłóceń w łańcuchach dostaw wynikających z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz długotrwałych skutków pandemii COVID-19. Taki stan rzeczy wymusza na branży automotive nie tylko dążenie do optymalizacji procesów i poszukiwania alternatywnych źródeł dostaw, ale również przyspieszenie transformacji cyfrowej oraz inwestycji w technologie przyjazne środowisku.

Prognozy i kierunki rozwoju

Branża motoryzacyjna stoi przed koniecznością adaptacji do szybko zmieniającego się krajobrazu ekonomicznego i środowiskowego. Wzrost produkcji w krajach takich jak Chiny czy Indie wskazuje na przesunięcie centrów produkcyjnych i wzrost znaczenia azjatyckich gospodarek w branży. Wzrost produkcji samochodów w tych regionach, wsparty przez lokalne inicjatywy rządowe i wzrost zaufania konsumentów, może decydować o pojawieniu się nowych, dynamicznych graczy na globalnej arenie motoryzacyjnej.

Interesuje Cię organizacja transportu dla branży automotive?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 500 014 598

Źródła: Komisja Europejska, ACEA

1920 1281 Blog Tirsped