Wydłużenie terminu do złożenia deklaracji Intrastat

Intrastat to system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Do złożenia deklaracji intrastat zobowiązane są osoby, które przekroczyły tzw. progi statystyczne, ustalone przez Główny Urząd Statystyczny. W 2021 roku wynoszą one:

  • Próg podstawowy:

4 000 000 zł dla przywozu (Intrastat-przywóz)
2 000 000 zł dla wywozu (Intrastat-wywóz)

  • Próg szczegółowy:

65 000 000 zł dla przywozu (Intrastat-przywóz)
108 000 000 zł dla wywozu (Intrastat-wywóz)

Ministerstwo Finansów wydało decyzję o przesunięciu terminu do złożenia deklaracji Intrastat. Na przedsiębiorcy przekraczającemu progi statystyczne spoczywał obowiązek złożenia jej nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy. Zgłoszenia do marca 2021 roku mogą jednak być składane do 20 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Złożenie deklaracji za okres sprawozdawczy, między 10, a 20 dniem kolejnego miesiąca nie będzie podlegało żadnym sankcjom.

Zobacz również:

Intrastat – gdzie i kiedy złożyć deklarację?


Agencja Celna Tirsped

Masz pytania?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05

Zobacz również usługi Agencji Celnej Tirsped: Przejdź

1280 853 Blog Tirsped