Wydłużenie ważności certyfikatów ADR

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 w Europie wydłużono okres karencji certyfikatów ADR. Decyzja dotyczy zaświadczeń, których ważność kończy się między 1 marca 2020r. a 1 listopada 2020r. i związana jest z brakiem możliwości przeprowadzenia nowych szkoleń. Przedłużenie certyfikatów ma zapewnić ciągłość łańcucha dostaw towarów niebezpiecznych.

Złożone zostały propozycje umów multilateralnych:

 • Umowa multilateralna M324 – przedłużająca ważność zaświadczeń ADR dla kierowców, których ważność kończy się między 01.03.2020, a 01.11.2020, wydłużająca ich ważność do 30.11.2020. Zaświadczenia ADR można odnowić uczestnicząc w szkoleniu i zdając egzamin przed 1 grudnia 2020.
 • Umowa multilateralna M235 – przedłużająca ważność świadectw pojazdów, których ważność kończy się między 01.03.2020, a 01.08.2020, wydłużająca ich ważność do 30.08.2020. Badania techniczne powinny być wykonane do 1 września 2020.

Do chwili obecnej Umowy podpisały poniższe kraje:

 • Austria (M324)
 • Belgia (M324, M325)
 • Czechy (M324)
 • Francja (M324, M325)
 • Hiszpania (M325)
 • Irlandia (M324)
 • Luksemburg (M324, M325)
 • Niemcy (M324, M325)
 • Norwegia (M324, M325)
 • Niderlandy (M324)
 • San Marino (M324)
 • Słowacja (M325)
 • Szwajcaria (M324)
 • Wielka Brytania (M324)
 • Włochy (M324, M325)

Źródło:

https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

1280 853 Blog Tirsped