Ministerstwo Infrastruktury wprowadza odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz wielogodzinnymi korkami na przejściach granicznych, związanych z przywróceniem kontroli, Ministerstwo Infrastruktury informuje o podjęciu decyzji dotyczącej wprowadzenia tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów art. 6-7 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych. Odstępstwa odnoszą się do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy.

Zgodnie z odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin,
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin,
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin,
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku. Tymczasowe przepisy obowiązują od 18 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Źródło: gov.pl