UE ujednolica zasady ws. odnawiania i przedłużania ważności certyfikatów, świadcectw i licencji

Już od czwartku (04.06.2020) będą obowiązywać nowe przepisy Rozporządzenia UE ws. odnawiania i przedłużenia certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń w prawodawstwie dotyczącym transportu drogowego. Rozporządzenie obejmuje również przesunięcia niektórych okresowych kontroli – automatycznie wydłużając okres ważności wybranych dokumentów oraz gwarantując ich uznawanie przez wszystkie organy administracyjne krajów UE.

Rozporządzenie przewiduje m.in:

 • Wydłużenie na czas 7 miesięcy świadectw kwalifikacji zawodowej, których okres ważności upływałby od 1 lutego 2020 do 31 sierpnia 2020.
  • Ważność oznakowania zharmonizowanym kodem unijnym „95”, przedłuża się na 7 miesięcy od daty wskazanej na prawie jazdy lub karcie kwalifikacji kierowcy.
  • Ważność praw jazdy, upływających we wskazanym okresie, uznaje się za przedłużone o 7 miesięcy od daty upływu ważności podanej prawie jazdy.
 • W przypadku gdy kierowca ubiega się o przedłużenie karty kierowcy, organy państwa członkowskiego powinny wydać nową kartę kierowcy nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku.
  • W przypadku gdy kierowca ubiega się o wydanie zastępczej karty kierowcy między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., organy państwa członkowskiego wydają kartę zastępczą nie później niż dwa miesiące od otrzymania wniosku.
 • Przeglądy tachografów przypadające między 1 marca 2020 a 31 sierpnia 2020 powinny zostać przeprowadzone nie później niż sześć miesięcy od dnia, przed którym miały one zostać przeprowadzone.
 • Okresowe badania zdatności do ruchu drogowego, które przypadały na czas między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. należy przeprowadzić nie później niż siedem miesięcy po upływie pierwotnego terminu.
  • Przedmiotowe świadectwa powinny zachować ważność do tego późniejszego terminu; ważność świadectw zdatności do ruchu drogowego, których data ważności przypada między 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużoną o okres siedmiu miesięcy.
 • W związku ze skutkami ekonomicznymi epidemii niektóre przedsiębiorstwa mogą nie spełniać wymogu dotyczącego zdolności finansowej, z tego względu przedłużono 0 6 miesięcy okres w odniesieniu do ocen zdolności finansowej przedsiębiorstw transportowych obejmujących całość lub część okresu między 1 marca 2020 r. a 30 września 2020 r.
 • Ważność licencji wspólnotowych, których termin upływałby między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużone o 6 miesięcy.
 • Ważność świadectw kierowcy, które zgodnie z przepisami upłynęłyby w okresie między 1 marca 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r., uznaje się za przedłużone o 6 miesięcy.