Nowy wzór deklaracji dotyczący importu towarów

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy wzór deklaracji VAT-IM oraz załącznika do deklaracji VAT-IM/A (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 907). Rozporządzenie wchodzi w życie 30 maja 2020 roku.

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów określa:

  1. nowy wzór deklaracji wraz z objaśnieniami o sposobie jej wypełniania,
  2. miejsce i sposób składania deklaracji,
  3. właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Deklaracja importowa składana jest naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, w dwóch egzemplarzach.

Właściwym miejscowo w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów obliczonym i wykazanym w deklaracji importowej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/

2560 1920 Blog Tirsped