Zmiany w przepisach dotyczących importu przesyłek o wartości do 22 Euro

1 lipca 2021r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotyczącej zwolnienia z podatku VAT dla importu przesyłek B2C do wartości 22 euro. Projekt zmiany przepisów ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego. Polska, jak i pozostałe kraje UE zobowiązane są do dostosowania swojego prawodawstwa do 30 czerwca br. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów projekt pozytywnie wpłynie na konkurencyjność krajowych sprzedawców.

Komisja Europejska podkreśliła, że  obecne, unijne przepisy dotyczące podatku VAT zostały ostatnio zaktualizowane w 1993 r. – na długo przed powstaniem rynku ecommerce – i są niedostosowane do potrzeb przedsiębiorstw, konsumentów i administracji w dobie transgranicznych zakupów internetowych.

Zmiana ustawy o VAT

Jak stanowi bowiem art. 51 ust. 1 ustawy o VAT:

„zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem, że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro.”

Przy czym zwolnienia z podatku VAT nie stosowało się w przypadku importu z krajów trzecich:

  • napojów alkoholowych,
  • tytoniu i wyrobów tytoniowych,
  • czy perfum i wód toaletowych.

1 lipca 2021 r. owe zwolnienia zostaną uchylone. Nowe przepisy ustawy o VAT wprowadzają definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI).

Likwidacja zwolnienia wiąże się z tym, że od każdej paczki spoza UE, nabytej online, trzeba będzie odprowadzić VAT.
W przypadku przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro, dla osób fizycznych z UE, obowiązek poboru i wpłaty VAT zostanie przeniesiony z dostawcy paczek na właścicieli platform internetowych.
1280 853 Blog Tirsped