Magazyn czasowego składowania – dla kogo przeznaczony i kiedy warto skorzystać z oferty?

Magazyn czasowego składowania to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwiający przesunięcie odpraw, w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełnienia zobowiązań.

Do najczęstszych przyczyn braku takiej możliwości zalicza się braki w dokumentacji, wymaganej do dokonania zgłoszenia. Mowa tutaj między innymi o:

 • Braku dokumentacji dotyczącej badań Stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • Braku dokumentacji wymaganej przez Izbę handlową.

Towar można złożyć w magazynie czasowego składowania na czas dopełniania formalności, który nie może przekroczyć 90 dni. W tym czasie należy uzyskać wszelkie pozwolenia i dokonać skutecznego zgłoszenia celnego lub przenieść towar do składu celnego.

Aby złożyć towar w magazynie czasowego składowania niezbędne jest zgłoszenie towarów na podstawie deklaracji czasowego składowania DSK. W wyjątkowych sytuacjach deklaracja może być zastąpiona przez przywozową deklarację skróconą, manifest ładunkowy lub inny dokument przewozowy, a także dokumenty handlowe, portowe lub transportowe.

W trakcie czasowego składowania towarów, właściciel ma do nich dostęp, ale do czasu odprawy ostatecznej lub przeniesienia go do składu celnego nie może dokonywać żadnych zmian na towarze – ani w zakresie zmiany wglądu ani właściwości, czy opakowania.

Magazyn czasowego składowania w Warszawie

Na terminalu Tirsped w Warszawie, przy ul. Spedycyjnej 22 na Tarchominie oferujemy kompleksowo wyposażone nowoczesne magazyny o całkowitej powierzchni 14 000 m2 obejmujące skład celny publiczny typu I, magazyn czasowego składownia, magazyn krajowy, a także magazyn funkcjonujący na wolnym powietrzu. Skład celny i magazyn czasowego składowania podlega pod nadzór V Oddziału Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zlokalizowanego również na terminalu Tirsped.

 


W czym możemy Ci pomóc?

 • kompleksowa obsługa towarów w składzie celnym
 • obsługa magazynowa,
 • możliwość odroczenia należności celno-podatkowych na nieograniczony czas składowania towarów
 • tranzyt przesyłek do państw UE bez konieczności wprowadzania towarów na polski obszar celny
 • scalenie towarów w celu ich wywozu z kraju
 • metkowanie, przepakowywanie towarów, nakładanie znaków akcyzy
 • zabezpieczenie należności celno-podatkowych w procedurze tranzytu i i dopuszczenia do obrotu w oparciu o porozumienie z agencja celną obsługująca skład celny,
 • doradztwo w zakresie procedur celnych i handlowych
 • przechowywanie towarów zgodne z przepisami Art. 242 ust. 1 UKC

Skład celny

Więcej o składzie celnym dowiesz się z poniższego artykułu:

Skład celny – dla kogo przeznaczony i kiedy warto skorzystać z oferty?

1280 853 Blog Tirsped