Urząd Celno-Skarbowy

Odprawa celna importowa, eksportowa

Czym jest wiążąca informacja taryfowa WIT?

WIT, czyli wiążąca informacja taryfowa (ang. BIT – binding tariff information), to bardzo ważne narzędzie dla przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy. Jest to decyzja wydawana przez organy celne (Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie), która daje pewność, co do klasyfikacji taryfowej i wysokości cła dla danego produktu. Dlaczego przypisanie właściwej taryfy jest tak ważne? Poprawna klasyfikacja…

read more
1255 836 Blog Tirsped

Zmiany w systemie SENT dotyczące transportu węgla, brykietu, koksu i półkoksu

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiły rozpoczęcie prac legislacyjnych nad objęciem systemem SENT przewozu towarów z pozycji CN 2701 (węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla) oraz pozycji CN 2704 (koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, aglomerowany, węgiel retortowy) o masie przekraczającej 500 kg. SENT to elektroniczny rejestr zgłoszeń…

read more
1280 856 Blog Tirsped

8 procedur celnych – na czym polegają i kiedy mają zastosowanie?

Procedura celna – określona procedura urzędowa w sprawach celnych, definiująca jedno z możliwych przeznaczeń celnych. Procedury celne regulowane są przez Unijny Kodeks Celny (UKC) – akt normatywny obowiązujący w krajach Unii Europejskiej dotyczący prawa celnego, ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013r. Kodeks Celny stosuje się: w handlu…

read more
1920 1280 Blog Tirsped

EORI – kiedy i jak uzyskać numer identyfikacyjny?

EORI (ang. Economic Operators' Registration and Identification) to numer służący do identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Przyznaje się go jednorazowo i jest niepowtarzalny dla całej EU. Numer EORI w przypadku polskich podmiotów gospodarczych składa się z oznaczenia PL, numeru NIP i pięciu zer. Kiedy trzeba uzyskać numer EORI? Według…

read more
1920 1123 Blog Tirsped

Pilotaż VAT Cross Border Rulings (CBR)

Czym jest projekt pilotażowy VAT Cross Border Rulings (CBR)? Pilotaż VAT UE CBR to projekt, zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum. Jego zadaniem będzie umożliwienie podatnikom uzyskania z wyprzedzeniem interpretacji w sprawie opodatkowania VAT złożonych transakcji transgranicznych. Dzięki temu będzie można mieć pewność co do opodatkowania tej samej transakcji w poszczególnych państwach członkowskich. Program…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Eksport żywności – kolejne etapy kontroli na granicy UE – UK

Zgodnie z komunikatami strony brytyjskiej, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostaną kolejne zmiany w zasadach kontroli granicznych między Zjednoczonym Królestwem, a Unią Europejską. Planowane zmiany dotyczą eksportu żywności, czy deklaracji bezpieczeństwa. Przy wwozie do UK żywności pochodzenia zwierzęcego, objętej środkami bezpieczeństwa POAO, wymagane będą eksportowe świadectwa zdrowia. Ponadto zacznie obowiązywać zakaz eksportu niektórych produktów…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Komisja Europejska uruchomiła serwis Access2Markets oraz narzędzie ROSA

Komisja Europejska uruchomiła portal Access2Markets, który będzie wspierać firmy w handlu z krajami trzecimi. To kompleksowy, unijny “one-stop-shop” pozwalający na szybkie uzyskanie informacji o warunkach handlowych. Serwis zastąpił dwa narzędzia uprzednio stosowane w UE: MADB (the Market Access Database), EU Trade Helpdesk. Jak informuje Departament Ceł Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach Bazy Access Market dostępne…

read more
1920 1253 Blog Tirsped

Odprawa celna – jakie dokumenty należy dostarczyć?

Sprowadzając towar z kraju nie będącego w Unii Europejskiej jednym z najważniejszych obowiązków jest odprawa towaru, czyli przejście przez procedurę celną. Przedstawienie prawidłowego kompletu dokumentów umożliwi nam szybką i bezproblemową odprawę. W tym artykule przedstawiamy Wam niezbędne dokumenty, jakich może wymagać od nas urzędnik celny – jak wyglądają i w jakiej sytuacji będą potrzebne. Faktura…

read more
1920 1080 Blog Tirsped

Zmiany w przepisach dotyczących importu przesyłek o wartości do 22 Euro

1 lipca 2021r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotyczącej zwolnienia z podatku VAT dla importu przesyłek B2C do wartości 22 euro. Projekt zmiany przepisów ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa unijnego. Polska, jak i pozostałe kraje UE zobowiązane są do dostosowania swojego prawodawstwa do 30 czerwca br. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów projekt pozytywnie…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Nowe prawo celne – zmiany dla importerów przyjęte przez Ministerstwo Finansów

8 kwietnia 2021r. Prezydent RP podpisał ustawę przyjętą przez Rząd, reformującą prawo celne. Wśród najważniejszych zmian znajdziemy te, dotyczące importerów oraz cudzoziemców. Reforma ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów, oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych. „Założeniem jest usprawnienie wydawania decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych i opłat związanych z importem towarów. Naszym celem…

read more
1280 851 Blog Tirsped