Przewóz materiałów niebezpiecznych – obowiązki przewoźnika ADR

ADR to europejska konwencja dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, czyli m.in. paliw, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, gazów palnych i trujących, materiałów utleniających, samoreaktywnych, promieniotwórczych, zakaźnych, czy żrących. Przepisy obowiązują w 50 krajach i dokładnie określają obowiązki przewoźnika świadczącego transporty materiałów określonych w konwencji, a także wskazują na sposób w jaki należy wykonać dany przewóz.

Jakie są obowiązki przewoźnika ADR?

 1. Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem przewoźnika jest odpowiednia klasyfikacja towaru niebezpiecznego, dzięki czemu możliwe będą kolejne kroki, czyli;
 2. sprawdzenie czy konwencja pozwala na przewóz danego ładunku,
 3. w jakich warunkach i na jakich zasadach możliwy jest przewóz danego rodzaju materiału/substancji.
 4. Ponadto konwencja wymaga sprawdzenia poprawności przygotowania zarówno pojazdu, jego wyposażenia, jak i zabezpieczenia ładunku,
 5. zapewnienia dostępu do dokumentacji w środku transportu (dokumentacja papierowa bądź elektroniczna).
 6. oznaczenia środka transportu odpowiednią tablicą ADR oraz nalepkami ostrzegawczymi.
 7. Konwencja wymaga również od kierowców spełnienia odpowiednich wymagań, w tym odbycia kursu zakończonego certyfikatem.

Załączniki konwencji ADR

Umowa ADR składa się z umowy właściwej oraz z załączników A i B

 1. Załącznik A – określa
  1. wzory oznaczeń klasyfikacji materiałów niebezpiecznych,
  2. wzory tablic tablic z numerem HIN oraz UN.
 2. Załącznik B – zawiera zdefiniowane:
  • wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów,
  • dodatkowe wyposażenie jednostki transportującej,
  • wymagania w stosunku do załogi uczestniczącej w przewozie,
  • niezbędne dokumenty do wykonania transportu,
  • wymagania nadzorowania pojazdów i ograniczenia przejazdu przez tunele.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Tablice ADR – klasyfikacja ładunków niebezpiecznych

1280 853 Blog Tirsped