Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w I poł. 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wstępny raport dotyczący importu i eksportu w Polsce. W eksporcie, po spadkach notowanych w kwietniu (o 28,6%) oraz maju (o 21,6%), czerwiec zakończył się wzrostem w porównaniu rok do roku, na poziomie 0,3%. W imporcie wciąż widoczne jest spowolnienie, choć jego skala – 13,5% r/r jest mniejsza niż w kwietniu (-27,5%), czy maju (-29,3%).

Ujmując całościowo pierwsze półrocze 2020r. eksport towarów z Polski spadł o 7%, do poziomu 109,7 mld EUR, a import o 11%, wynosząc 104,8 mld EUR. Większy spadek obrotów po stronie importu przełożył się na znaczącą poprawę salda wymiany – do 4,9 mld EUR w porównaniu z ok. 280 mln EUR w I półroczu 2019r.

Jak podaje GUS, w pierwszej połowie br. eksport do UE27 osiągnął kwotę ponad 80,4 mld EUR (spadek o 8,9% w porównaniu rok do roku). Eksport polskich towarów zmalał do wszystkich najważniejszych rynków unijnych, w tym:

  • do Niemiec o 5,6%,
  • do Czech o 10,3%,
  • do Francji o 12,8%,
  • do Niderlandów o 11,5%,
  • do Włoch o 19,1%.

W tym czasie nastąpił wzrost eksportu polskich towarów do USA –  o 2,3%, osiągając prawie 3,5 mld EUR.

1280 814 Blog Tirsped