SATOS – Awizacja odpraw celnych – już wkrótce nowa usługa kas

Awizacja odpraw jest usługą, dzięki której importerzy i eksporterzy otrzymują możliwość powiadomienia organu celnego o zamiarze przetransportowania towaru do wybranego granicznego oddziału celnego. Awizacja odpraw umożliwia uprzednie poinformowanie organu celnego o tym, że w danym czasie na przejściu granicznym pojawi się towar podlegający kontroli i odprawie.

Dzięki usłudze awizacji odpraw możliwe jest zaoszczędzenie czasu niezbędnego do dopełnienia wszelkich formalności celnych. Awizacja odpraw umożliwia wykonanie części procedur i formalności przed pojawieniem się towaru na przejściu granicznym. Wprowadzenie systemu SATOS ma zwiększyć płynność przepływu towarów i wygodę dla importerów. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania systemu SATOS, dostępne są na platformie PUESC.

System SATOS – zalety

 • System elektronicznej awizacji odpraw celnych jest bezpłatny.
 • SATOS przyspieszy procedury celne i kontrole graniczne.
 • Szybka odpowiedź – po przesłaniu zgłoszenia, można od razu otrzymać UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru).

System awizacji elektronicznej – dla kogo?

SATOS zaprojektowany został z myślą o:

 • importerach i eksporterach,
 • przewoźnikach,
 • armatorach,
 • firmach kurierskich,
 • agencjach celnych
 • spedytorach.

Wdrażanie SATOS – etapy

SATOS jest to stosunkowo nowe narzędzie informatyczne, które jest dopiero w trakcie wdrażania. Dzięki zintegrowanemu systemowi importerzy w każdej chwili mogą wysłać wyprzedzające zgłoszenie awizacyjne albo szybko poszerzyć wcześniej wysłane zgłoszenie. W systemie SATOS zaimplementowane zostaną wszystkie funkcjonalności ICS2.

Komisja Europejska przewiduje wdrożenie następującymi etapami:

 • Etap I – od 15.03.2021r – do SATOS przesyłane będą zgłoszenia przesyłek przed załadunkiem w transporcie lotniczym – przesyłki pocztowe i kurierskie
 • Etap II – od 01.03.2023r. – do SATOS przesyłane będą zgłoszenia przesyłek w transporcie lotniczym (przed załadunkiem), tj.: w dalszym ciągu poczta, kurierzy (F42, powiadomienie o przybyciu) oraz pozostałe przesyłki lotnicze (drobnicowe)
 • Etap III – od 01.03.2024r. – do SATOS przesyłane będą zgłoszenia przesyłek we wszystkich rodzajach transportu (również drogowy, kolejowy i morski).

Źródło: puesc.gov.pl/satos

1280 742 Blog Tirsped