PUESC

Odprawa celna importowa, eksportowa

Czym jest wiążąca informacja taryfowa WIT?

WIT, czyli wiążąca informacja taryfowa (ang. BIT – binding tariff information), to bardzo ważne narzędzie dla przedsiębiorstw zaangażowanych w handel międzynarodowy. Jest to decyzja wydawana przez organy celne (Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie), która daje pewność, co do klasyfikacji taryfowej i wysokości cła dla danego produktu. Dlaczego przypisanie właściwej taryfy jest tak ważne? Poprawna klasyfikacja…

read more
1255 836 Blog Tirsped
Deklaracja eksportowa

Czym jest deklaracja eksportowa?

Eksport towarów poza teren Unii Europejskiej wymaga dopełnienia określonych formalności celnych. Aby je przejść należy skompletować wymaganą dokumentację, do której – oprócz faktur, umów, listu przewozowego czy listy pakowej (ang. packing list) – zaliczamy deklarację eksportową. Co to jest deklaracja eksportowa? Deklaracja eksportowa to inaczej formularz zgłoszenia wywozowego towarzyszący eksportowi towarów. Deklarację eksportową należy wypełnić…

read more
1920 1298 Blog Tirsped

EORI – kiedy i jak uzyskać numer identyfikacyjny?

EORI (ang. Economic Operators' Registration and Identification) to numer służący do identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Przyznaje się go jednorazowo i jest niepowtarzalny dla całej EU. Numer EORI w przypadku polskich podmiotów gospodarczych składa się z oznaczenia PL, numeru NIP i pięciu zer. Kiedy trzeba uzyskać numer EORI? Według…

read more
1920 1123 Blog Tirsped

Transport towarów wrażliwych – kontrole SENT

SENT czyli elektroniczny rejestr zgłoszeń przewozu towarów, powstały w celu uszczelniania systemu podatkowego VAT i monitorowania transportu drogowego, a w szczególności przewozu towarów wrażliwych, takich jak np. alkohole, paliwa, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, czy oleje smarowe. Zgłoszeń do tego systemu dokonują: przewoźnicy, podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2020 r. (od…

read more
1280 960 Blog Tirsped

PUESC – wszystko, co warto wiedzieć

PUESC - co to? PUESC to Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej, służąca do obsługi i kontroli obrotu towarowego z państwami trzecimi (spoza obszaru wspólnotowego UE) i obrotu wyrobami akcyzowymi. Platforma PUESC powstała jako element projektu e-Cło. Na PUESC dostępne są różne usługi realizowane przez Służbę Celną. Zakres korzystania z PUESC można personalizować w zależności od…

read more
150 150 Blog Tirsped

Projekt rozporządzenia zmieniającego SENT

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniający rozporządzenie w sprawie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Projekt jest w trakcie konsultacji, które będą trwały  do 5 września br. Projekt rozporządzenia dostępny jest w Rządowym Centrum Legislacji:

read more
1280 856 Blog Tirsped

Rejestr zgłoszeń SENT na Platformie PUESC – co warto wiedzieć?

SENT czyli elektroniczny rejestr zgłoszeń przewozu towarów, powstały w celu uszczelniania systemu podatkowego VAT i monitorowania transportu drogowego.Na udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) mamy możliwość rejestracji i monitorowania przewozu towarów wrażliwych i niebezpiecznych. Obowiązkiem objęte są towary wskazane w art. 3 punkt 2. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r.…

read more
1280 962 Blog Tirsped

Intrastat – gdzie i kiedy złożyć deklarację?

Zgłoszenie INTRASTAT wysłanie pliku utworzonego poza PUESC jako załącznika do wiadomości pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl. przesłanie za pomocą interfejsu niewizualnego zgodnie z dokumentacją opublikowaną na stronie 

read more
1280 851 Blog Tirsped

SATOS – Awizacja odpraw celnych – już wkrótce nowa usługa kas

Awizacja odpraw jest usługą, dzięki której importerzy i eksporterzy otrzymują możliwość powiadomienia organu celnego o zamiarze przetransportowania towaru do wybranego granicznego oddziału celnego. Awizacja odpraw umożliwia uprzednie poinformowanie organu celnego o tym, że w danym czasie na przejściu granicznym pojawi się towar podlegający kontroli i odprawie. Dzięki usłudze awizacji odpraw możliwe jest zaoszczędzenie czasu niezbędnego…

read more
1280 742 Blog Tirsped