Już wkrótce skrócone deklaracje na granicy polsko-ukraińskiej

Służba Celna Ukrainy poinformowała o wprowadzeniu z dniem 7 listopada 2020 r. obowiązku składania deklaracji skróconych w przypadku wywozu towarów na Ukrainę, w tym przewozu w procedurze tranzytu. Stosowanie RFA (forward rate agreement) jest przewidziane umowami międzynarodowymi i jest wprowadzane do wstępnej analizy ryzyka przez specjalistów.

Jak podaje Służba Celna Ukrainy wprowadzenie deklaracji skróconej jest ważnym krokiem w kierunku wdrażania na Ukrainie międzynarodowych norm i standardów kontroli celnej.

Skrócona deklaracja to wiadomość elektroniczna z zestawem odpowiednich danych, generowana przez przewoźnika (lub w jego imieniu przez inną osobę) i przesyłana w postaci pliku elektronicznego do organu celnego. Możliwe jest również wypełnienie jej bezpośrednio na portalu internetowym Służby Celnej.

Źródło: customs.gov.ua

Zobacz również

Polsko-ukraińska współpraca w zakresie transportu

1280 960 Blog Tirsped