Nowy projekt Komisji Europejskiej – jednolity punkt kontaktowy UE dla służb celnych

Jednolity punkt kontaktowy UE dla służb celnych – droga do usprawnienia kontroli celnych i ułatwień w handlu międzynarodowym, dzięki wzmocnionej współpracy między organami na granicach UE

Unijne rozwiązanie cyfrowe ma działać na rzecz szybszej i bardziej wydajnej współpracy między przedsiębiorcami i różnymi organami na granicach UE, zaangażowanymi w odprawę towarów. Po pełnym wdrożeniu, system umożliwi również przedsiębiorstwom dopełnianie formalności granicznych w jednym systemie, dla każdego z państw członkowskich. Organy celne będą wtedy mogły automatycznie zweryfikować, czy zostały dopełnione procedury i dostarczone niezbędne dokumenty.

Dlaczego Komisja Europejska zaproponowała jedno okienko?

Obecnie w formalności na zewnętrznych granicach UE często zaangażowanych jest wiele różnych urzędów. W rezultacie firmy muszą przekazywać informacje do kilku różnych organów, z których każdy ma własny portal oraz własne procedury. Stanowi to sporą barierę dla przedsiębiorców, którzy muszą zapoznać się z wieloma systemami, wydłużając tym samym czas niezbędny na obsługę importu / eksportu i ich koszt.

System jednolitego punktu kontaktowego ułatwi pracę zarówno organów granicznych, jak i samych przedsiębiorców. Dzięki temu łatwiejsze będzie wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości przez organy państwowe oraz znacznie sprawniej będzie przebiegało dopełnianie obowiązków leżących po stronie importerów i eksporterów. 

Jak w praktyce będzie działać jednolity punkt kontaktowy?

Państwa członkowskie powinny stworzyć krajowe portale z jednym punktem kontaktowym, za pośrednictwem których przedsiębiorstwa mogą przesyłać informacje dotyczące towarów, które przywożą do UE lub z niej wywożą. Portale krajowe zostaną następnie połączone w ramach cyfrowych ram UE, które wprowadzi Komisja, tak aby wszystkie odpowiednie organy miały dostęp do potrzebnych danych i łatwiej współpracowały przy odprawach celnych.

Źródło: https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_en

1280 895 Blog Tirsped