Zakaz wyprzedzania przez ciężarówki od 1 lipca 2023r.

Uwaga Kierowcy! Od jutra wchodzi w życie zakaz wyprzedzania pojazdów przez ciężarówki — na dwupasmowych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych (Ustawa z 26 maja 2023 r. o Zmianie Ustawy o Autostradach Płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz Niektórych Innych Ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 1193).

To przełomowe zmiany, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na polskich drogach, a w szczególności likwidację sytuacji, w której lewy pas blokowany jest przez ciężarówkę wyprzedzającą drugą ciężarówkę, przy niewielkiej różnicy ich wzajemnej prędkości (tzw. wyścig słoni). Decyzja jest wynikiem długotrwałych dyskusji i badań, które sugerują, że zakaz wyprzedzania przez ciężarówki może przyczynić się do ograniczenia liczby wypadków drogowych i poprawić ogólną płynność ruchu drogowego.

Reakcje na nowe przepisy

Decyzja spotkała się z mieszanką reakcji. Kierowcy ciężarówek wyrażają obawy, że nowe regulacje mogą utrudnić ich pracę i wydłużyć czas podróży. Z drugiej strony, wielu kierowców pojazdów osobowych postrzega to jako pozytywną zmianę, która poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo.

Wyjątki od zakazów wyprzedzania

Ustawodawca przewidział odstępstwa od zakazu wyprzedzania przez ciężarówki na drogach ekspresowych i autostradach. Zaliczyć można do tego sytuacje gdy:

  • dostępne są 3 pasy prowadzące w jednym kierunku,
  • wyprzedzanie dotyczy pojazdu prowadzącego prace porządkowe, techniczne lub remontowe,
  • wyprzedzanie dotyczy auta jadącego ze znacznie mniejszą prędkością (nie zostało to jednak doprecyzowane co należy uznać za znaczną różnicę prędkości).

Jakie mandaty grożą za nieprzestrzeganie przepisów?

Za załamanie zakazu wyprzedzania kierowcom grozi mandat w wysokości do 3 tys. złotych oraz do 8 punktów karnych.

Źródło: 40ton.net, Infor

1920 1280 Blog Tirsped