Ranking Firm TSL 2023

Znamy wyniki rankingu TSL 2023 Dziennika Gazety Prawnej

Oczy polskiej branży logistycznej skierowały się dziś na coroczną Galę Dziennika Gazety Prawnej, podczas której ogłoszone zostały wyniki rankingu TSL. Dlaczego jest to tak ważne wydarzenie w świecie biznesu?

Kilka słów o rankingu TSL 2023

Ranking TSL (Transport, Spedycja i Logistyka) to specjalistyczne zestawienie najważniejszych graczy w polskim świecie logistyki. Co roku Dziennik Gazeta Prawna ocenia firmy działające w tej branży pod kątem przychodów, innowacyjności oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną. Najważniejszą częścią rankingu jest jednak sfera przychodów, która podzielona została na takie kategorie jak:

  • dynamika przychodów z działalności TSL,
  • przychody z działalności TSL,
  • usługi magazynowe,
  • usługi logistyczne,
  • transport drogowy,
  • spedycja morska i oceaniczna,
  • spedycja drogowa.

Ranking jako barometr sytuacji gospodarczej

Ranking nie jest tylko zestawieniem liczb; to przede wszystkim barometr, który mierzy sytuację gospodarczą oraz dynamikę całego sektora logistycznego, a także pośrednio produkcji, hurtu i detalu. Jest to niezastąpione źródło informacji dla przedsiębiorców zajmujących się produkcją, dystrybucją, importem oraz eksportem.

Ważność rankingu TSL dla świata logistyki jest nie do przecenienia. W erze globalizacji i cyfryzacji, handel i logistyka są nie tylko fundamentem dla prawie każdej gałęzi przemysłu, ale także dziedziną, która szybko się rozwija i zmienia. Dlatego też, śledzenie trendów i wyników w rankingu TSL pozwala firmom utrzymać się na czele wyścigu i dostosować do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Rozumiejąc powyższe, łatwo zauważyć, dlaczego publikacja wyników rankingu TSL 2023 jest tak ważnym wydarzeniem. Wskazuje nie tylko na firmy, które są obecnie liderami na rynku, ale również pozwala przewidzieć, które z nich mają największy potencjał do wyznaczania kierunków rozwoju logistyki i bycia liderami w przyszłości.

Aby wziąć udział w rankingu należało spełnić kilka warunków, w tym wykazać w 2022 roku minimalnie 2 mln przychodu z usług TSL, które musiały stanowić przynajmniej 51% ogólnego przychodu.

Nagroda dla firmy Tirsped

Dla nas najjaśniejszym momentem gali było ogłoszenie wyników w kategorii „spedycja morska i oceaniczna”, podczas którego Mirka Kędra, reprezentująca Zarząd Firmy Tirsped odebrała gratulacje i nagrodę za zajęcie II miejsca. To wyjątkowe wyróżnienie jest wyrazem uznania dla naszej codziennej pracy oraz obsługiwanego przez Tirsped ogromnego wolumenu kontenerów morskich.

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom i Kontrahentom za zaufanie, a Pracownikom za codzienną pracę i wkład w rozwój Firmy. Gratulujemy wszystkim laureatom rankingu TSL otrzymanych wyróżnień i nagród.

2016 1512 Blog Tirsped