Zmiany w opłatach dla ciężarówek (HGV levy) w UK od sierpnia 2023r.

W związku z pandemią COVID-19, opłata dla ciężarówek (HGV levy) została zawieszona do końca lipca 2023 roku. W związku z nadejściem wskazanego dnia, przypominamy wszystkim Przewoźnikom, o ponownym obowiązku wnoszenia opłat przez wszystkie ciężarówki o dmc powyżej 12t, niezarejestrowane w Wielkiej Brytanii.

Opłata HGV levy jest elementem systemu transportowego Wielkiej Brytanii, mającym na celu regulację ruchu międzynarodowego ciężarówek na jej drogach. Wprowadzenie tej opłaty miało na celu zrównoważenie kosztów utrzymania infrastruktury drogowej, które są częściowo pokrywane przez podatników, a częściowo przez myto drogowe.

Od sierpnia 2023 roku, opłatę HGV levy będzie można uiścić online, na stronie rządu UK. Dla osób, które już posiadają konto, dostępne będą dodatkowe funkcje, takie jak przeglądanie historii płatności, rejestracja i zarządzanie pojazdami, a także możliwość upoważnienia innej osoby do zarządzania kontem.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.gov.uk/hgv-levy

1280 853 Blog Tirsped