Handel z Wielką Brytanią – co najczęściej importujemy i eksportujemy?

Przez wiele lat Zjednoczone Królestwo należało do Unii Europejskiej i Unii Celnej. Było to znaczące uproszczenie procedur, co wpływało na łatwiejszą wymianę handlową z Wyspami Brytyjskimi. Jednak od czasu Brexitu wymagania i procedury w wymianie handlowej zostały zmieniane, co wpływa także na opłacalność eksportu i importu. Jak wygląda handel z Wielką Brytanią od strony statystycznej?

Saldo wymiany handlowej Polski z Wielką Brytanią

Od czasu Brexitu handel Wielkiej Brytanii z Polską uległ wielkiemu przeobrażeniu. Głównie ze względu na zmianę przepisów oraz procedur granicznych. Z tego powodu eksport polskich towarów do UK zmniejszył się aż o 59,7% w roku 2021 względem 2019. Do tych zmian z pewnością przyczyniła się także pandemia COVID-19. Przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, UK było głównym odbiorcą naszego mięsa w każdej postaci (35% eksportu). Aktualnie potrzeba wykonywania badań i przechodzenia skomplikowanych procedur ograniczyła sprzedaż wyrobów zwierzęcych i roślinnych do tego kraju.

Warto zaznaczyć, że utrzymujemy z UK mocno dodatni bilans handlowy. Przy eksporcie na kwotę 65 784 mln złotych, sprowadziliśmy stamtąd towary o wartości 18 363 mln zł.

Import z UK

Struktura danych na 2021 rok wskazuje, że najwięcej pod kątem wartości importowaliśmy:

 1. maszyn i urządzeń (4 756 mln zł),
 2. produktów przemysłu chemicznego (2 656 mln zł),
 3. pojazdów (2 643 mln zł),
 4. tworzyw sztucznych (1 451 mln zł),
 5. metali (1 246 mln zł),
 6. pereł i kamieni szlachetnych (1 155 mln zł),
 7. gotowych artykułów spożywczych, w tym alkohol i tytoń (1 013 mln zł),
 8. materiałów włókienniczych (823 mln zł),
 9. przyrządów i aparatur optycznych (712 mln zł),
 10. produktów mineralnych (573 mln zł).

Dane na podstawie statystyk zgromadzonych przez GUS.

Eksport do UK

Tymczasem struktura eksportu do Wielkiej Brytanii w roku 2021 kształtowała się następująco:

 1. maszyny i urządzenia (19 123 mln zł),
 2. produkty spożywcze, alkohole i tytoń (8 334 mln zł),
 3. pojazdy (6 393 mln zł),
 4. artykuły przemysłowe (5 487 mln zł),
 5. produkty chemiczne (4 274 mln zł),
 6. tworzywa sztuczne (3 552 mln zł),
 7. metale (3 422 mln zł),
 8. zwierzęta (3 238 mln zł),
 9. produkty pochodzenia roślinnego (1 684 mln zł),
 10. drewno i artykuły drewniane (2 378 mln zł).

Statystyka powstała na podstawie danych zebranych przez GUS.

Od kogo Wielka Brytania importuje najwięcej?

Wyspy Brytyjskie są silnie uzależnione od importu żywności i innych produktów pochodzenia rolniczego. Od kogo jednak importują najwięcej?

 1. Niemcy – 85 679 tys. $,
 2. USA – 67 079 tys. $,
 3. Chiny – 68 529 tys. $,
 4. Holandia – 53 928 tys. $,
 5. Francja – 38 916 tys. $,
 6. Belgia – 32 224 tys. $,
 7. Włochy – 26 245 tys. $,
 8. Szwajcaria – 23 659 tys. $,
 9. Hiszpania – 21 210 tys. $,
 10. Norwegia – 19 784 tys. $.

Polska plasuje się w tym zestawieniu na 13. miejscu.

Transport towarów na Wyspy Brytyjskie – jaką drogą?

Wielka Brytania jest państwem wyspiarskim, wobec czego najbardziej rozwinięte ma porty i handel morski. Jednak towary z Europy transportowane są do Zjednoczonego Królestwa również poprzez transport drogowy, głównie przez kanał La Manche i biegnący pod nim tunel drogowy.

Interesuje Cię organizacja transportu towarów do/z Wielkiej Brytanii?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05

Potrzebujesz dodatkowych informacji o Brexicie?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o handlu z Wielką Brytanią po Brexicie, skorzystaj z naszego przewodnika, dostępnego w poniższym linku lub skontaktuj się z działem sprzedaży Tirsped.

Brexit – wymiana handlowa z Wielką Brytanią

 

1920 1280 Blog Tirsped