Handel z Grecją – co najczęściej przywozimy i wywozimy?

Grecja jest pięćdziesiątym drugim krajem pod względem PKB nominalnego na świecie, który kryzys sprzed kilku lat ma już zdecydowanie za sobą. Grecka gospodarka jest – podobnie, jak w przypadku innych krajów Unii Europejskiej oparta jest przede wszystkim na usługach, które stanowią ponad 79% greckiego PKB. Z kolei przemysł generuje w tym kraju niespełna 17% PKB. Ciekawe w Grecji jest to, że ta stosunkowo niewielka i borykająca się z licznymi, nawracającymi problemami gospodarka dysponuje największą na świecie flotą handlową, o szacowanej wartości prawie 100 mld USD. Kraj posiada ponad 5600 statków o nośności 427 mln t. Często mówi się, że nawet 20% wszystkich, transportowanych na całym świecie towarów, przewożonych jest właśnie przez statki greckie.

Handel między Polską a Grecją

Stosunki handlowe pomiędzy Polską a Grecją cechuje spora dysproporcja. Grecja od lat już notuje ujemny bilans handlowy i dotyczy to jej relacji z większością partnerów, w tym również naszym Polską. Według ostatnich, publikowanych przez Ministerstwo Rozwoju danych, saldo handlowe wyniosło ponad 475 mln euro na korzyść Polski. Ogólne obroty dla całego handlu polsko-greckiego wyniosły ostatnio około 1,3 mld euro. Pod względem sumarycznej wartości obrotów towarowych za ostatni okres, Grecja obecnie na liście partnerów handlowych Polski zajmuje czterdziestą pozycję. Warto pamiętać, że każdego roku notuje się tu niewielki wzrost. Pod względem wysokości polskich inwestycji w Grecji i greckich w Polsce – oba kraje plasują się raczej na dalekich pozycjach na listach swoich najważniejszych inwestorów.

Przywóz (import) z Grecji

Pod względem wielkości importu, Grecja zdecydowanie nie należy do kluczowych partnerów Polski i według ostatnich danych GUS znajduje się pod tym względem na 49. miejscu. Jednymi ze ściąganych z Grecji dóbr są statki towarowe, statki pasażerskie oraz promy. W ostatnim okresie sumaryczna wielkość importu towarów z tego kraju wyniosła niespełna 468 mln euro.

Jakie towary najczęściej przywozimy (importujemy) z Grecji?

Oprócz wspomnianych statków, z Grecji importujemy również znaczne ilości produktów farmaceutycznych i akcesoriów ogrodniczych. Spore znaczenie ma również przywóz aluminium i produktów z tego materiału. Z metali wskazać należy również na stal i żeliwa – przede wszystkim wykorzystywane przez polskie budownictwo. Dość duże znaczenie ma przywóz greckich produktów spożywczych, a przede wszystkim przetworów warzywnych. Ich najważniejszymi odbiorcami w naszym kraju są restauratorzy.

Wywóz (eksport) do Grecji

Grecja nie jest może najważniejszym, ale wciąż bardzo ważnym partnerem handlowym dla Polski. Wartość polskiego eksportu do tego kraju wyniosła według ostatnich danych około 978 mln euro, co odpowiada 0,4% całkowitej wielkości polskiego eksportu. Pod tym względem Grecja plasuje się na 30. pozycji. W związku z pandemią COVID-19 zanotowano nieznaczny spadek wartości polskiego eksportu w niektórych grupach towarów (między innymi maszyny elektryczne i mechaniczne o 4-8%, tytoń o 10%, mięso i podroby o 3%), a jednocześnie wzrost importu w innych grupach (na przykład wyroby z aluminium – o 30%, a wyroby farmaceutyczne o 15%).

Jakie towary najczęściej wywozimy do Grecji?

Z Polski do Grecji wywozimy są przede wszystkim maszyny i urządzenia elektryczne, a także części i akcesoria do nich, RTV, karmy dla zwierząt, wagi i akcesoria kuchenne. Ważnym produktem eksportowym są też kotły oraz maszyny i urządzenia mechaniczne. Sporą część polskiego eksportu do Grecji stanowi tytoń. Jednym z bardziej istotnych produktów jest również mięso i jadalne podroby.

Transport drogowy

W handlu Polski z Grecją szczególną rolę pełni spedycja drogowa. Średni czas transportu towarów na tej linii wynosi 4-5 dni.

Interesuje Cię organizacja transportu towarów do/z Grecji?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05

Źródła: GUS, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, gov.pl 

1280 856 Blog Tirsped