Co to jest list przewozowy CIM?

Transport międzynarodowy towarów wymaga dopełnienia pewnych formalności i posiadania kompletu dokumentów. Niezależnie od wybranego środka transportu, jednym z nich jest list przewozowy – w przypadku spedycji kolejowej jest to CIM. Co warto o nim wiedzieć?

Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM

CIM jest dokumentem potwierdzającym istnienie umowy przewozowej z przewoźnikiem kolejowym. Umowa taka staje się faktem w momencie przybicia pieczątki z datą na liście przewozowym, co oznacza także przyjęcie paczki do transportu. CIM sporządzony zostaje w pięciu egzemplarzach:

 • oryginał dla odbiorcy przesyłki,
 • poświadczenie wysłania, które pozostaje na stacji nadania,
 • ceduła przewozowa, towarzysząca transportowanej paczce,
 • poświadczenie odbioru,
 • wtórnik, przekazywany nadawcy przesyłki.

Aktualnie coraz częściej można spotkać oryginalny list przewozowy oraz jego wtórnik sporządzony w wersji elektronicznej.

Jakie funkcje pełni CIM?

 • Dowodową – potwierdza przejęcie towaru przez przewoźnika kolejowego i odpowiedzialności za niego,
 • Legitymacyjną – może stanowić podstawę do wydania towaru w miejscu docelowym,
 • Informacyjną – zawiera informacje niezbędne do odprawy celnej oraz o warunkach przewozu.

Jakie informacje zawiera list przewozowy dla kolei?

Każda przesyłka musi posiadać własny list przewozowy. Zawarte są w nim takie informacje jak:

 • data i miejsce wystawienia,
 • dane nadawcy i odbiorcy,
 • dane przewoźnika oraz osoby, która odebrała paczkę,
 • data i miejsce przyjęcia oraz wydania towaru,
 • oznaczenie towaru pod kątem rodzaju, sposobu opakowania oraz dodatkowe oznaczenie zgodne z RID w przypadku towarów niebezpiecznych,
 • numer wagonu w przypadku przesyłek wagonowych lub transportowanych całych wagonów,
 • oznaczenia związane z identyfikacją przesyłek intermodalnych,
 • masę towaru lub inne wskazanie ilości towaru,
 • wykaz dokumentów, które wymagane będą przez władze celne lub administracyjne.

Wszystkie te informacje mieszczą się na jednym arkuszu.

Kto jest zobowiązany do korzystania z CIM?

Międzynarodowy kolejowy list przewozowy dotyczy jedynie transportu kolejowego poza granice kraju. Jednak standard ten nie został przyjęty na całym świecie. Jego zasięg jest ograniczony do Państw, które przystąpiły do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami – COTIF.

Są to kraje należące do Unii Europejskiej (standard CIM został przyjęty na mocy decyzji Rady Europejskiej 2013/103/UE). Poza nimi tym wzorem listu przewozowego posługuje się także m.in. Wielka Brytania, Ukraina, Turcja, Iran, Afganistan, państwa bałkańskie oraz skandynawskie.

Czy kolejowy list przewozowy CIM dotyczy wszystkich towarów?

Nie wszystkie przesyłki można wysyłać przez granicę na podstawie CIM. Całkowicie wyłączone są z tego procesu przewozy:

 • zastrzeżone dla poczty (choćby w jednym z państw, przez które prowadzi trasa),
 • które na skutek rozmiaru, ciężaru lub właściwości towaru nie mogą zostać przetransportowane przez jedno z państw na trasie przesyłki,
 • zabronione w jednym z państw przewozu towaru.

SMGS – nie tylko CIM

Wzór międzynarodowego kolejowego listu przewozowego CIM nie obowiązuje jednak w każdym kraju. Na wschodnich obrzeżach naszego kontynentu oraz w Azji stosuje się z kolei analogiczny wzór SMGS. O ile CIM dostępny jest zazwyczaj w języku angielskim, jego wschodnia odmiana sporządzana jest częściej w języku chińskim lub rosyjskim. W przypadku przewozów np. na linii Polska-Chiny, możliwe jest zastosowanie wspólnego listu CIM/SMGS.

Listy przewozowe w transporcie międzynarodowym

Dowiedz się więcej o pozostałych listach przewozowych:

1920 1289 Blog Tirsped