Polska wymiana handlowa z Ukrainą – co najczęściej importujemy i eksportujemy?

Według danych z roku 2021, Ukraina zajmowała 54. miejsce na świecie pod względem wielkości gospodarki. Jej PKB wynosiło 200,086 miliardów USD. Jednak rosyjska inwazja na ten kraj zmusiła wiele przedsiębiorstw do ograniczenia, wstrzymania lub przeniesienia swojej działalności do innego kraju. Zgodnie z danymi z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny” od stycznia do września 2022 roku obywatele Ukrainy założyli w Polsce ok. 14 tys. firm – 3,6 tys. spółek i 10,2 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. Od rozpoczęcia wojny ukraińska gospodarka zmniejszyła się o 25,7% i obecnie zajmuje 60 pozycję w światowym rankingu, z PKB równym 148,712 USD (dane nie obejmują Republiki Krymu i Sewastopola).

Prognozy Narodowego Banku Ukrainy przewidują jednak, że sytuacja w bieżącym roku zacznie się poprawiać, a kraj będzie odbudowywał swoje PKB – o 0,3% w bieżącym roku, 4,1% w przyszłym oraz 6,4% w 2025. Przyjrzyjmy się więc jak wyglądała polska wymiana gospodarcza z Ukrainą w poprzednich latach.

Polska wymiana gospodarcza z Ukrainą

W ostatnich latach, przed rozpoczęciem rosyjskiej Inwazji, Polska i Ukraina odnotowały znaczny wzrost swojej wymiany handlowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2022 roku wartość obrotów handlowych między Polską a Ukrainą wyniosła około 11,2 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do roku poprzedniego. Ten dynamiczny wzrost świadczy o rosnącym znaczeniu relacji gospodarczych między oboma krajami. W tym samym roku nasz kraj stał się głównym partnerem handlowym Ukrainy, wyprzedzając nawet Chiny z którymi łączna wartość wymiany gospodarczej siągnęła 10,7 mld USD.

Główne towary importowane przez Polskę

Polska importuje z Ukrainy wiele różnych towarów. Jednym z najważniejszych produktów jest energia elektryczna, która stanowi istotny udział w polskim rynku energii. Ponadto, Polska importuje z Ukrainy żywność, ropę naftową, gaz ziemny, chemikalia, metale i wyroby metalowe. Te towary mają duże znaczenie dla polskiego przemysłu i sektora energetycznego.

Towary według wartości importu (od największej) za rok 2022:

 1. Stal i żelazo,
 2. Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne,
 3. Zboże,
 4. Nasiona i owoce oleiste; różne ziarna, nasiona i owoce,
 5. Drewno i artykuły z drewna oraz węgiel drzewny,
 6. Rudy, kopaliny, minerały,
 7. Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji,
 8. Pasza dla zwierząt i pozostałości / odpady przemysłu spożywczego,
 9. Meble, pościel, materace, stelaże,
 10. Artykuły z żelaza lub stali.

Główne towary eksportowane przez Polskę

Wśród głównych produktów eksportowych znajdują się samochody i pojazdy mechaniczne, maszyny, sprzęt elektryczny, a także żywność, w tym mięso, zboża i produkty mleczne. Polskie towary cieszą się dobrą opinią na ukraińskim rynku i są cenione za swoją jakość i konkurencyjność.

Towary według wartości eksportu (od największej) za rok 2022:

 1. Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji,
 2. Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria,
 3. Broń i amunicja,
 4. Urządzenia elektryczne oraz ich części,
 5. Maszyny i urządzenia mechaniczne,
 6. Tworzywa sztuczne i artykuły z nich,
 7. Nawozy,
 8. Produkty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe,
 9. Guma i artykuły z niej,
 10. Papier i tektura, artykuły papiernicze.

Potencjał rozwoju

Wzrost wymiany handlowej między Polską a Ukrainą otwiera nowe perspektywy współpracy i rozwijania relacji gospodarczych. Oba kraje mają korzystne położenie geograficzne oraz potencjał produkcyjny, co sprzyja dalszemu rozwojowi handlu. Istnieją również inicjatywy na rzecz zacieśniania współpracy gospodarczej, takie jak umowy handlowe i inwestycje bilateralne, które wspierają rozwój biznesu między Polską a Ukrainą.

Perspektywy przyszłej współpracy

Wzrost polsko-ukraińskiej wymiany handlowej wskazuje na obiecujące perspektywy współpracy po zakończeniu wojny. Istnieje wiele obszarów, w których oba kraje mogą kontynuować rozwijanie swoich relacji gospodarczych, w tym:

Wzmacnianie sektora energetycznego

Polska i Ukraina są kluczowymi graczami na rynku energetycznym w Europie Środkowej i Wschodniej. Dalsze inwestycje i współpraca w obszarze energii, zwłaszcza w zakresie infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej, mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego obu krajów. Już teraz rozpoczęto prace nad kolejnymi wspólnymi inwestycjami, w tym modernizacji i uruchomienia linii energetycznej 750 kV, realizowanej przez Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Rozwój sektora transportu

Polska w ostatnich latach umacnia swoją pozycję jako hub logistyczny Europy. Dużą dynamiką cieszą się nasze firmy spedycyjne, transportowe, a także porty morskie. Polska i Ukraina są strategicznie położone w europejskim systemie transportowym. Wzrost współpracy w obszarze logistyki, transportu drogowego i kolejowego może przynieść wzajemne korzyści, umożliwiając bardziej efektywny przepływ towarów między dwoma krajami oraz dalszą integrację z europejskimi sieciami transportowymi.

Współpraca w sektorze rolnym

Polska i Ukraina posiadają duże zasoby rolnicze i są znaczącymi producentami żywności w regionie. Polska w tym zakresie zajmuje szóste miejsce w Unii Europejskiej, odpowiadając za 9% unijnej produkcji żywności. Ukraina z kolei produkuje ogromne ilości zboża – w 2021 roku było to 86 mln ton, czyli trzykrotnie więcej niż Polska. Wzajemna współpraca w obszarze rolnictwa i agrobiznesu może prowadzić do wzrostu eksportu produktów rolnych, wymiany technologii, a także zacieśnienia więzi między rolnikami i przedsiębiorcami z obu stron.

Interesuje Cię transport do / z Ukrainy?
Napisz do nas na adres oferta@tirsped.com.pl lub zadzwoń pod numer: 22 519 70 05

Źródła: Bankier.pl, Demagog.org.pl, bank.gov.ua, wikipedia.org, trademap.org

1920 1280 Blog Tirsped