Awizo dostawy – czym jest i jaką pełni funkcję?

Awizo dostawy to elektroniczne powiadomienie klienta o planowanym przez firmę transportową lub spedycyjną terminie dostarczenia towaru. Pełni niezwykle istotną rolę w śledzeniu przesyłek oraz planowaniu wszelkich operacji w łańcuchu logistycznym. Należy pamiętać, że awizo ma charakter informacyjny i nie może ono służyć jako dowód dostarczenia przesyłki, nie będzie miało więc większego znaczenia w procesie rozwiązywania sporów handlowych.

Awizo dostawy powinno zawierać informacje takie jak:

  • data i przewidziana godzina dostawy / przedział godzinowy dostawy – ETA (ang. Estimated Time of Arrival),
  • jednostka towaru,
  • parametry wagi / objętości,
  • ilość towaru,
  • może zwierać również instrukcje na temat niezbędnych dokumentów do odbioru zamówienia.

Rola awizo dostawy w procesie logistycznym

Awizo dostawy odgrywa kluczową rolę w procesie logistycznym. Dla dostawcy, jest to narzędzie, które pomaga zaplanować i zorganizować dostawy w sposób efektywny i terminowy. Dla odbiorcy, awizo dostawy umożliwia właściwe przygotowanie się do odbioru przesyłki. Może to obejmować przygotowanie odpowiedniej ilości miejsca w magazynie, zabukowanie doku lub sprzętu do rozładunku, a także upewnienie się, że dostępny jest odpowiedni personel. Ponadto, awizo dostawy pomaga spedytorom i firmom transportowym zapewnić przejrzystość i niezawodność organizacji dostaw i dystrybucji.

1280 837 Blog Tirsped