Nowe przepisy UE o dekarbonizacji sektora morskiego

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy mające na celu dekarbonizację sektora morskiego, zgodnie z inicjatywą FuelEU Maritime. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie ilości odnawialnych i niskoemisyjnych paliw w sektorze morskim, co pozwoli na zmniejszenie śladu węglowego. Nowe przepisy mają na celu również przyspieszenie produkcji zrównoważonych paliw na dużą skalę. Jak zauważyła Raquel Sanchez Jiménez, hiszpańska minister transportu – te działania w znacznym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów klimatycznych na szczeblu europejskim i światowym.

Nowe przepisy mają przybliżyć realizację zakładanych celów klimatycznych, których kamienie milowe są do osiągnięcia do 2050r. W przypadku sektora morskiego założono zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych z paliw stosowanych przez sektor żeglugi morskiej – o 2% do 2025 r. i aż o 80% do 2050r. Wprowadzono również specjalny system zachęt mających na celu promowanie tzw. paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego o wysokim potencjale dekarbonizacji.

Zgodnie z nowymi regulacjami, od 2030 roku statki cargo oraz pasażerskie będą musiały korzystać z energii elektrycznej dostarczanej z lądu, aby pokryć całe swoje zapotrzebowanie na energię podczas postoju w portach. Celem tych zmian jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w obszarach portowych, które często są zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania dużej liczby ludzi.

Rozporządzenie wprowadza również ograniczone w czasie wyjątki, które pozwalają na specjalne traktowanie regionów najbardziej oddalonych, małych wysp oraz obszarów wysoce zależnych gospodarczo od łączności.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Źródło: consilium.europa.eu

1920 1280 Blog Tirsped