Czym jest elektromobilność? Jakie niesie wyzwania dla polskiego sektora transportowego?

Elektromobilność stanowi kluczowy aspekt transformacji sektora transportu w kontekście globalnych dążeń do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pojazdy elektryczne (EBV), eliminując emisję szkodliwych substancji, stają się istotnym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi. Jak wygląda sytuacja polskiej elektromobilności oraz jakie są prognozowane zmiany?

Elektromobilność w Polsce – rozwiązania systemowe

Elektromobilność to niezwykle istotny element w pracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ministerstwo wypracowało szeroki pakiet regulacji prawnych, które dotyczą elektromobilności i mają wspomóc jej rozwój kładąc nacisk na zastosowanie alternatywnych źródeł energii w ruchu transportowym. Wszystkie działania opierające się o innowacyjne podejście mają doprowadzić do możliwości wpisania się w światowe trendy elektromobilności. Dzięki temu Polska może odgrywać istotną rolę w tym obszarze. Plan obejmuje między innymi budowę stacji ładowania pojazdów oraz tankowania paliw alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury wzdłuż Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, rozbudowę takich stacji w aglomeracjach miejskich, budowę infrastruktury do bunkrowania statków LNG w polskich portach morskich oraz inne działania systemowe, mające zachęcić firmy transportowe i osoby fizyczne do korzystania z pojazdów napędzanych energią elektryczną oraz paliwami alternatywnymi.

Elektromobilność w Polsce w 2023r. – podsumowanie

Wskaźnik elektromobilności w Polsce w 2023r. znacząco poszybował w górę, ponieważ pod koniec roku, mieliśmy zarejestrowanych prawie 100 000 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. To wzrost r/r o ponad połowę. Przy czym warto nadmienić, że stale zwiększa się liczba samochodów ciężarowych oraz dostawczych z napędem elektrycznym oraz motorowerów i motocykli. W 2022 r. w Unii Europejskiej 21,6% rejestracji nowych samochodów stanowiły pojazdy EBV. Procentowo największy przyrost aut elektrycznych następuje w Norwegii, gdzie 89% wszystkich rejestrowanych pojazdów stanowią te, napędzane energią elektryczną. Dla porównania w Polsce wciąż jest to mniej niż 10%. Stale zwiększa się także infrastruktura ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Pod koniec 2023 r. w Polsce działało 5933 tego typu punktów ładowania.

Ciężarówki napędzane alternatywnymi źródłami energii

W 2023r. zwiększyło się zainteresowanie zakupem ciężarówek z napędem alternatywnym. Zarejestrowano 359 tego typu pojazdów. Głównie były to samochody z napędem gazowym CNG/LNG. Pojawiło się także kilka pojazdów ciężarowych z napędem elektrycznym. Według szacunków w 2024r. wzrost ten ma być istotnie większy. W pierwszym kwartale 2023 roku najwięcej rejestracji elektrycznych ciężarówek odnotowano w Niemczech, Francji, Holandii i Stanach Zjednoczonych, co czyniło te kraje głównymi rynkami dla tego typu pojazdów. W pierwszym kwartale 2023 roku w Europie zarejestrowano łącznie 600 elektrycznych ciężarówek o masie powyżej 16 ton.

Elektromobilność w Polsce – prognozy

Obecnie sektor transportowy w większości składa się z mocno wysłużonych samochodów spalinowych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie z roku na rok notuje się wyraźne wzrosty ilości pojazdów zeroemisyjnych. Według prognoz w 2025r. ma nastąpić wzmożony wzrost zakupu samochodów całkowicie elektrycznych. Jednak będzie to podyktowane wprowadzeniem zmian legislacyjnych, które będą determinowały wdrożenie efektywnego systemu dofinansowania zeroemisyjnego transportu. Ma to pomóc między innymi w walce ze smogiem, który staje się coraz większym problemem polskich miast oraz zagrożeniem dla ludzi. Według danych okazuje się, że Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej pyłem PM 2.5.

Kolejnym znaczącym problemem są przekroczone dopuszczalne normy hałasu będące wynikiem transportu spalinowego na drogach. Te wszystkie kwestie mają wpływ na konieczność wprowadzenia zmian na krajowym rynku transportowym.

Źródła: logistyka.net, rp.pl, forsal.pl, cupt.gov.pl, gov.pl, sustainabletruckvan.com

1287 815 Blog Tirsped