Ekologia

Przyszłość statków kontenerowych – czym będą zasilane?

Żegluga morska, jest fundamentalnym ogniwem światowego handlu, odpowiadającym rocznie za transport ponad 11 miliardów ton ładunków. W chwili obecnej statki kontenerowe generują rocznie ponad 300 milionów ton dwutlenku węgla, co stanowi aż 3% globalnej emisji gazów cieplarnianych. W obliczu tego alarmującego stanu oraz m.in. przepisów związanych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU ETS), przemysł morski coraz…

read more
2121 1413 Blog Tirsped

Czym jest elektromobilność? Jakie niesie wyzwania dla polskiego sektora transportowego?

Elektromobilność stanowi kluczowy aspekt transformacji sektora transportu w kontekście globalnych dążeń do zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pojazdy elektryczne (EBV), eliminując emisję szkodliwych substancji, stają się istotnym narzędziem w walce ze zmianami klimatycznymi. Jak wygląda sytuacja polskiej elektromobilności oraz jakie są prognozowane zmiany? Elektromobilność w Polsce - rozwiązania systemowe Elektromobilność to niezwykle istotny…

read more
1287 815 Blog Tirsped
Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) dla sektoru morskiego

Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) dla sektoru morskiego

W ostatnich latach coraz bardziej zauważalne staje się nasze oddziaływanie na środowisko naturalne. Emisje gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla (CO2), mają ogromny wpływ na zmiany klimatyczne, które obecnie obserwujemy na całym świecie. Sektor morski, mimo że może wydawać się ekologicznie przyjazny, również przyczynia się do tych problemów. W 2018 roku światowe emisje z żeglugi…

read more
1920 1277 Blog Tirsped

Wytyczne dla podmiotów zgłaszających CBAM

Od 1 października 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące opłat dla wybranych towarów, które są importowane do Unii Europejskiej z krajów trzecich. CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) wprowadza graniczny podatek węglowy mający na celu stworzenie równych warunków konkurencji między producentami w UE a producentami z krajów, które mają niższe standardy ochrony środowiska. Regulacje…

read more
1279 853 Blog Tirsped
Unia Europejska - redukcja śladu węglowego

Europosłowie poparli cele ws. redukcji emisji CO2

Unia Europejska krok po kroku zmierza w kierunku ambitnego celu, jakim jest coraz większe ograniczanie emisji CO2 na swoim terytorium. Oznacza to stopniowe wprowadzanie różnych regulacji i ograniczeń w dziedzinach odpowiedzialnych za produkcję dwutlenku węgla - na przykład w transporcie. Ostatnio europosłowie poparli cele związane z redukcją emisji CO2 przez samochody ciężarowe. Co ciekawe, poparte…

read more
1280 853 Blog Tirsped

CBAM – nowy obowiązek dla importerów

1 października 2023 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące opłat dla niektórych towarów importowanych z krajów trzecich do Unii Europejskiej, zwany CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Jest to graniczny podatek węglowy, który ma na celu zrównanie warunków konkurencji między producentami unijnymi, a tymi z krajów o niższych standardach ochrony środowiska. CBAM ma również zachęcać…

read more
1280 853 Blog Tirsped

Nowe przepisy UE o dekarbonizacji sektora morskiego

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy mające na celu dekarbonizację sektora morskiego, zgodnie z inicjatywą FuelEU Maritime. Nowe regulacje mają na celu zwiększenie ilości odnawialnych i niskoemisyjnych paliw w sektorze morskim, co pozwoli na zmniejszenie śladu węglowego. Nowe przepisy mają na celu również przyspieszenie produkcji zrównoważonych paliw na dużą skalę. Jak zauważyła Raquel Sanchez Jiménez, hiszpańska…

read more
1920 1280 Blog Tirsped
Alternatywne źródła energii w logistyce

Alternatywne źródła energii – jaką drogą podąży transport drogowy?

Transport drogowy jest istotną częścią globalnego łańcucha logistycznego, odpowiadającą za 74,5% emisji CO2 całego sektora logistyki (45,1% generuje transport drogowy osób, 29,4%

read more
1370 766 Blog Tirsped