CBAM – nowy obowiązek dla importerów

1 października 2023 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące opłat dla niektórych towarów importowanych z krajów trzecich do Unii Europejskiej, zwany CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Jest to graniczny podatek węglowy, który ma na celu zrównanie warunków konkurencji między producentami unijnymi, a tymi z krajów o niższych standardach ochrony środowiska. CBAM ma również zachęcać do redukcji emisji gazów cieplarnianych na całym świecie. Od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, a pierwsze sprawozdanie za IV kwartał 2023 roku należy złożyć do końca stycznia 2024r.

CBAM będzie dotyczył towarów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), takich jak energia elektryczna oraz wybrane produkty z żelaza i stali, aluminium, cementu i niektóre produkty chemiczne oraz nawozy. Importerzy tych towarów będą musieli zgłaszać ilość emisji związanych z ich produkcją oraz płacić opłatę za każdą tonę dwutlenku węgla (CO2) lub równoważną ilość innego gazu cieplarnianego.

Aby spełnić nowe obowiązki, importerzy będą musieli składać sprawozdania CBAM, w których będą deklarować ilość i rodzaj importowanych towarów oraz poziom emisji z nimi związanych. Ponadto, importerzy będą musieli uwzględniać informacje o CBAM w zgłoszeniach celnych, a od stycznia 2026 roku uiszczać związane z tym opłaty.

CBAM jest częścią Zielonego Ładu dla Europy, czyli strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Ma on zapobiegać tzw. ucieczce emisji, czyli przenoszeniu produkcji do krajów o niższych wymogach środowiskowych. Ma też stymulować innowacje i transformację gospodarczą w kierunku niskoemisyjnego rozwoju.

1280 853 Blog Tirsped