Alternatywne źródła energii w logistyce

Alternatywne źródła energii – jaką drogą podąży transport drogowy?

Transport drogowy jest istotną częścią globalnego łańcucha logistycznego, odpowiadającą za 74,5% emisji CO2 całego sektora logistyki (45,1% generuje transport drogowy osób, 29,4% transport drogowy cargo). Wykorzystanie ropy istotnie oddziałuje na środowisko, w związku z tym rośnie zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii. Które z nich znajdą najszersze zastosowanie w transporcie samochodowym?

Pojazdy z silnikami elektrycznymi

W ostatnich latach pojazdy elektryczne zyskały znaczną popularność jako obiecująca alternatywa dla tradycyjnych pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi. Pojazdy elektryczne wykorzystują akumulatory do zasilania silnika elektrycznego, co skutkuje zerową emisją spalin podczas eksploatacji. Jedną z głównych zalet pojazdów elektrycznych jest ich wydajność, ponieważ przetwarzają one do 60% energii elektrycznej z sieci na zasilanie pojazdu. Pojazdy elektryczne są jednak obecnie ograniczone swoim zasięgiem – wiele modeli jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu jedynie około 250-300 km. Istnieją również obawy dotyczące trwałości materiałów wykorzystywanych do produkcji akumulatorów, które czasem wybuchają lub zajmują się ogniem. Zarzutem do tego rozwiązania jest również wątpliwa ekologiczność gospodarki zużytymi bateriami, czy sam fakt ładowania pojazdów elektrycznych energią pochodzącą ze spalania węgla – 53% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla kamiennego, a 26% z węgla brunatnego – łącznie 79%! Pomimo tych wyzwań i minusów ciężarówki elektryczne są najczęściej proponowanym rozwiązaniem przez firmy produkujące samochody, w tym Teslę, Volvo, SCANIĘ, czy MAN’a.

Pojazdy o napędzie wodorowym

Pojazdy z wodorowymi ogniwami paliwowymi to kolejne alternatywne źródło energii, które zyskało uwagę w ostatnich latach. Wodorowe ogniwa paliwowe przekształcają gazowy wodór w energię elektryczną, a jedynym produktem ubocznym jest woda. Jedną z głównych zalet pojazdów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi jest ich większy zasięg w porównaniu z pojazdami elektrycznymi. Jednakże pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi napotykają obecnie na wyzwania w zakresie infrastruktury, ponieważ liczba stacji tankowania wodoru jest ograniczona. Ponadto produkcja wodoru wymaga znacznych nakładów energii, a koszt produkcji i dystrybucji paliwa wodorowego jest obecnie wyższy niż koszt benzyny lub oleju napędowego. Pomimo tych wyzwań Toyota i Hyundai przedstawili tę technologię w swoich samochodach ciężarowych.

Zastosowanie biopaliw

Biopaliwa, takie jak etanol i biodiesel, to paliwa odnawialne wytwarzane z materii organicznej. Biopaliwa mogą być produkowane z różnych źródeł, w tym z kukurydzy, soi i alg. Jedną z głównych zalet biopaliw jest ich kompatybilność z istniejącymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, co czyni je stosunkowo łatwą do przyjęcia alternatywą. Biopaliwa mogą również znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z tradycyjnymi paliwami kopalnymi. Produkcja biopaliw spotkała się jednak z krytyką ze względu na jej wpływ na ceny żywności, ponieważ niektóre uprawy wykorzystywane do produkcji biopaliw konkurują z uprawami wykorzystywanymi do produkcji żywności. Ponadto produkcja biopaliw wymaga znacznego wykorzystania gruntów, wody i nakładów energetycznych.

1370 766 Blog Tirsped