Zmiana ustawy i innych przepisów o ruchu drogowym

4 grudnia 2020r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczące Ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy  prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 3 września 2020 r. poz. 1517). Projekt powstał z inicjatywy Ministra Infrastruktury. Jakie czekają nas zmiany?

1) Zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy

Najważniejszą zmianą jest zniesienie obowiązku posiadania przez kierowców polskiego prawa jazdy. Posiadanie uprawnień stało się możliwe do skontrolowania w Centralnej Ewidencji Kierowców, dostępnej online. Zmiana ma zapewnić krótszą i sprawniejszą kontrolę drogową.

2) Rejestracja pojazdu przez starostę w miejscu czasowego zamieszkania

Zmiana Ustawy umożliwi rejestrację pojazdu przez starostę właściwego według miejsca czasowego zamieszkania. Możliwe będzie również czasowe zarejestrowanie samochodu u starosty właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

3) Rejestracja pojazdu przez dealera

Ustawa wprowadza możliwość rejestracji samochodu przez autoryzowanego dealera. Zmiana ułatwi i przyspieszy proces rejestracji pojazdu, a tym samym umożliwi odbiór zarejestrowanego samochodu z salonu dealera.

4) Rezygnacja z karty pojazdu i nalepek kontrolnych

Zniesiony zostanie obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepek kontrolnych, w związku z rejestracją pojazdu. Organy kontrolujące będą mogły sprawdzić wszelkie niezbędne informacje w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Ten zapis obowiązywać będzie jednak później niż wyżej wymienione i wejdzie w życie po upływie 24 miesięcy od daty publikacji.

Jakie zmiany jeszcze wprowadza nowa Ustawa?

Wprowadzona zostaje również możliwość zwrotu zatrzymanego elektronicznie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów – ma to uprościć obowiązujące procedury.

Źródła: pisil.pl, prawo-jazdy-360.pl, gov.pl

1280 853 Blog Tirsped