Transport ponadgabarytowy – co warto wiedzieć?

Transport ponadgabarytowy, nazywany też ponadnormatywnym – określany jest tymi mianami ze względu na przekroczenie przez ładunek i (lub) środek transportu przynajmniej jednego z dopuszczalnych dla danego środka transportu kryteriów: wymiarów (długość, szerokość, wysokość) lub tylko jednego z wymiarów nawet o jeden centymetr – dotyczy nie tylko wielkości przestrzeni ładunkowej, ale także maksymalnych wymiarów zewnętrznych środka transportu; dopuszczalnej łącznej masy ładunku i środka transportu w stosunku do obowiązujących normatywów – dopuszczalnego nacisku na oś.

Kiedy mówimy o transporcie ponadgabarytowym?

O transporcie ponadgabarytowym mówimy, gdy:

 • Długość –  pojazdu z naczepą przekracza 16,5m lub zespołu pojazdów przekracza 18,75 m,
 • Szerokość – przekracza 2,55 m,
 • Wysokość – pojazdu wraz z ładunkiem przekracza 4 m,
 • Waga – masa wynosi powyżej 42 tony.

Pozwolenia i pilot

W przypadku transportu ponadnormatywnego przewoźnik każdorazowo musi uzyskać odpowiednie zezwolenia na przejazd pojazdem ponadnormatywnym, na wyznaczonej trasie, która musi być dostosowana do przejazdu samochodu wraz z ładunkiem o danych parametrach. Aby uzyskać zezwolenie na transport ponadnormatywny należy złożyć wniosek zawierający pełną dokumentację i ekspertyzę mostową. W niektórych przypadkach konieczne będzie skorzystanie z pilota transportu (eskorty).

Obowiązek pilotowania przejazdu pojazdu ponadnormatywnego powstaje, gdy przekroczony jest przynajmniej jeden z wymiarów:

 • Długość –  23m,
 • Szerokość –  3,2m,
 • Wysokość –  4,5m,
 • Waga –  60 ton.

Plan transportu ponadgabarytowego

Przygotowanie takiego transport wymaga planu i przygotowań. Firma spedycyjna, która planuje przewóz i dostawę ładunku, powinna wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in.:

 • Określenie trasy przewozu,
 • Określenie czasu przejazdu i prędkości przemieszczania się pojazdu z danym ładunkiem,
 • Dostosowanie pojazdu oraz odpowiedniej naczepy,
 • W przypadku transportu intermodalnego, plan uwzględnia również bezpieczne przeładowanie towaru na inny środek transportu,
 • Organizacja zezwoleń,
 • Ubezpieczenie.

Etapy transportu ponadgabarytowego – spedycja drogowa

 1. Produkcja,
 2. Faza planowania i budżetowania transportu,
 3. Zamówienie i przygotowanie transportu,
 4. Załadunek wraz z dokładnym zabezpieczeniem ładunków.

Etapy transportu ponadgabarytowego – spedycja morska

 1. Produkcja,
 2. Etap planowania i budżetowania transportu,
 3. Zamówienie i przygotowanie transportu,
 4. Załadunek wraz z zabezpieczeniem przewożonych ładunków,
 5. Dowóz do wyznaczonego portu,
 6. Ewentualna odprawa celna,
 7. Załadunek na statek,
 8. Transport morski,
 9. Dostawa do docelowego nabrzeża,
 10. Przeładunek na zestaw transportowy i przewóz do ostatecznego odbiorcy.

Kategorie przejazdów ponadgabarytowych

Zezwolenia na transport ponadnormatywny dzielą się na 7 kategorii. Dwie pierwsze dotyczą ładunków podzielnych, pozostałe  (III – VII) dla niepodzielnych. O zezwolenie można ubiegać się na trzech formularzach dostępnych na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Potrzebujesz przetransportować ładunek ponadnormatywny? Napisz do nas! oferta@tirsped.com.pl

Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 212).

Źródła: gov.pl, gddkia.gov.pl

1280 960 Blog Tirsped